Essays about: "skalmognad"

Found 1 essay containing the word skalmognad.

  1. 1. Orsaker till problem med skal-fasthet hos matpotatis

    University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

    Author : Gabriella Olsson; [2014]
    Keywords : skalfasthet; periderm; skal; skalmognad; matpotatis; kalcium; torquemeter; knölar; phellem; phellogen; ; phelloderm; skalfinish ;

    Abstract : Idag ställs stora krav på matpotatisen utseende. Att förbättra skalfinishen är många gånger önskvärt för matpotatisodlaren. En försämring av skalfastheten hos etablerade matpotatissorter har uppmärksammats av Lars Bolin, VD på Svensk Potatis. READ MORE