Essays about: "skalor"

Showing result 1 - 5 of 89 essays containing the word skalor.

 1. 1. Does Enhanced Usability Increase Trust? : A case study on a Swedish snus e-commerce application

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Filip Brunander; Albin Folkesson; Henrik Hörnlund; Simon Larsson; Johan Mäkikaltio; Matthew Soulaka; Amanda Teir; Carl Ågren; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : The purpose of this study was to examine the importance of usability to enhance perceived consumer trust in a web application selling snus. This was done by answering the research question “Does usability affect Swedish snus consumers trust in snus e-commerce applications?”. READ MORE

 2. 2. A Novel Approach to Youth Crime Prevention: Mindfulness Meditation Classes in South African Townships

  University essay from Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Katharina Kneip; [2020]
  Keywords : Juvenile delinquency; youth aggression; crime; youth crime prevention; cost-effective; crime prevention; crime rates; psychometric; survey questionnaire; psychological scales; aggression scale; self-efficacy scale; regression analysis; quantitative study; empowerment; youth agency; youth development; development; sustainable approach; self-development; Psychology; Social Psychology; abuse; trauma; risk factors; protective factors; townships; poor area; violent area; Khayelitsha; Guguletu; Mitchell s Plain; Ghetto; Africa; South Africa; Cape Town; Cape Flats; school; mindfulness meditation; mindfulness; meditation; Kabat-Zinn; future; resilience; subconsciousness; subconscious brain; emotional brain; decision making; aggression; disruptive behavior; self-efficacy; self-esteem; self-regulation; emotional regulation; subconsciousness; subconscious behavioral patterns; Neuroscience; Political Science; Development Studies; Peace and Conflict; Uppsala; Jugendgewalt; Jugendkriminalität; Jugendaggression; Aggressionsbewältigung; Gewalt; Verbrechensrate; Gewaltrate; Jugendgewaltprävention; Gewaltprävention; Survey-Studie; Umfrage; psychologische Skalen; Aggressionsskala; Selbstwirksamkeitsskala; Regressionsanalyse; Quantitative Studie; Handlungsfähigkeit; Jugend; nachhaltig; Entwicklungsarbeit; Entwicklung; Selbstentwicklung; Psychologie; Sozialpsychologie; Missbrauch; Trauma; Risikofaktor; Schutzfaktor; Townships; Armenviertel; Konfliktgebiet; Ghetto; Cape Town; Cape Flats; Khayelitsha; Südafrika; Afrika; Schule; Primarschule; weiterführende Schule; Achtsamkeit; Meditation; Mindfulness Meditation; Kabat-Zinn; Zukunft; Resilienz; Aggression; Selbstvertrauen; Selbstwirksamkeit; Selbstbewusstsein; Selstregulierung; Emotionsregulierung; unbewusste Verhaltensmuster; Unterbewusstsein; Neurowissenschaft; Politikwissenschaft; Entwicklungsstudien; Friedensforschung; Uppsala; Ungdomskriminalitet; brottslighet; förebyggande av brott; enkätundersökning; psykologiska skalor; aggressionsskala; egeneffektivitetsskala; regression; kvantitativ; ungdomsutveckling; utveckling; självutveckling; psykologi; socialpsykologi; övergrepp; trauma; riskfaktorer; skyddsfaktorer; townships; fattiga område; kriminellt område; Khayelitsha; Afrika; Sydafrika; Kapstaden; skola; mindfulness meditation; mindfulness; meditation; Kabat-Zinn; framtid; motståndskraft; aggression; störande beteende; självförmåga; självkänsla; självreglering; emotionell reglering; neurovetenskap; statsvetenskap; utvecklingsstudier; fred och konfliktstudier; Uppsala;

  Abstract : Children growing up in poor areas with high crime rates are shown to easily get involved in violent actions and criminal gangs. In South Africa, despite considerable efforts to reduce youth delinquency, youth crime rates are still disturbingly high – specifically, in the townships of the Cape Flats. READ MORE

 3. 3. Tågfärjeplan : ett gestaltningsförslag för en lekvänlig parkmiljö i Nyhamnen, Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Serin; [2020]
  Keywords : barn; genius loci; gestaltning; karaktär; identitet; lekmiljö; nyhamnen; platsidentitet;

  Abstract : Detta examensarbete tar avstamp i den stadsutveckling som planeras för Nyhamnen i Malmö. Målet med arbetet är att gestalta ett framtida parkområde, beskrivet i Malmö stads översiktsplan, där platsens befintliga karaktär ska tas tillvara. Ett viktigt tema för arbetet är att parken också ska kunna nyttjas för lek. READ MORE

 4. 4. Med naturen som grund : ett gestaltningsförslag av Hammarparken baserat på ekosystemtjänstanalys

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Johanna Fahlgren Brodin; Hanna Peinert; [2020]
  Keywords : ekosystemtjänster; förtätning; Hammarparken; gestaltning; park; grön planering; urban miljö;

  Abstract : Enligt FN ska en hållbar utveckling tillgodose dagens behov utan att det sker på bekostnad av framtida generationer. Dagens ideal är den täta och gröna staden, två kontrasterande värden som ofta innebär motsättningar. READ MORE

 5. 5. A Working Well-Being: The Individual’s Relation to Their Job Relates to Their Well-Being

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Linnea Mårtensson; Sofia Dolovski; [2020]
  Keywords : Well-being; job satisfaction; semantic measures; Satisfaction With Life; Harmony In Life; view of work.; Social Sciences;

  Abstract : Work takes up a lot of our time and a third of our lives. The purpose of this study is to examine how an individual’s view of their work relates to their well-being. The study uses a survey to explore what views of the job that the participants (N = 240) have. READ MORE