Essays about: "skeletal muscle"

Showing result 1 - 5 of 32 essays containing the words skeletal muscle.

 1. 1. Effects of short-term hypoxia on skeletal musclecalcium handling

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Author : Ylva Zelleroth; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Introduction: Calcium is the trigger for muscle contraction and strict control ofintracellular calcium handling is fundamental for muscle function. Imbalances in theintracellular concentration of calcium caused by disturbances in the calcium ion pumps orcalcium channels may be responsible for different types of muscle disorders as myopathies. READ MORE

 2. 2. MED13 regulates substrate utilization and bioenergetics in human skeletal muscle

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Author : Emily Angela Tiainen Losno; [2018]
  Keywords : MED13;

  Abstract : The Mediator Complex has an essential function in regulating the transcription of several genes, working as a scaffold between transcription factors and polymerase II. It is composed of 26 subunits, with the kinase, or CDK subunit, being one of the most important for the mediator complex activation. READ MORE

 3. 3. Kan frekvensen av återkommande korsförlamningsfall hos häst minskas med en anpassad foderstat?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Timjan Åkerholm; [2018]
  Keywords : korsförlamning; ; häst; foder; glykogen; ;

  Abstract : Korsförlamning är en muskelsjukdom som kan drabba alla olika typer av hästar men är vanligast hos tävlingshästar och arbetshästar. De kliniska symptomen för korsförlamning är smärta, kramper och stelhet i musklerna som i värsta fall leder till en tillfällig förlamning främst lokaliserad i rygg och bakben. READ MORE

 4. 4. The role of Myostatin polymorphisms in the Finnhorse and Shetland pony breeds

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Laura Bas Conn; [2017]
  Keywords : Horse; Myostatin; Finnhorse; Shetland pony; Harness racing; Performance; Conformation;

  Abstract : Myostatin, encoded by the MSTN gene, is a member of the transforming growth factor β that normally acts to limit skeletal muscle mass by regulating both the number and growth of muscle fibers. Natural mutations that decrease the amounts of myostatin and/or inhibit its function have been identified in several cattle, sheep and dog breeds, where loss-of-function mutations cause increased skeletal muscle mass and produce a phenotype known as “double-muscling”. READ MORE

 5. 5. Hur skiljer sig olika diagnostiska metoder i förmåga att identifiera strukturer och patologiska förändringar i bakknä hos häst?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Caroline Frisch; [2017]
  Keywords : häst; led; bakknä; diagnostik; röntgen; ultraljud; artroskopi;

  Abstract : Skador i knäleden hos häst är en vanlig orsak till hälta och/eller nedsatt prestation. En skada på någon av strukturerna i leden leder ofta till instabilitet och minskad kongruens mellan ledytorna och till följd av detta en onormal belastning på leden. Instabilitet i leden kan bidra till att osteoartrit utvecklas. READ MORE