Essays about: "skendräktighet"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word skendräktighet.

 1. 1. Livmodercancer hos kanin - diagnos, behandling & profylax

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Victoria Saxe; [2019]
  Keywords : kanin; Oryctolagus cuniculus; livmodercancer; adenokarcinom; cancer; kastrering;

  Abstract : Idag är den domesticerade kaninen ett populärt sällskapsdjur, men den används även som produktionsdjur för dess välsmakande kött och mjuka päls. Kaninen har varit ett försöksdjur sedan länge och det finns många studier som gjorts på dem. Därför finns mycket kunskap om arten. READ MORE

 2. 2. Pyometra hos hund : skyddande respektive predisponerande faktorer

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emelie Hedlund Salenstedt; [2018]
  Keywords : pyometra; hund; livmoderinflammation; ålder; riskfaktorer; ras; dräktighet; skendräktighet; hormonbehandling;

  Abstract : Pyometra är en allvarlig och utbredd sjukdom som främst drabbar äldre, intakta tikar. Sjukdomen utvecklas under lutealfasen och karaktäriseras av en inflammation och varansamling i uterus. Den vanligaste åtgärden är kastration. READ MORE

 3. 3. Hormonella mönster under brunstcykel, tidig dräktighet och skendräktighet hos gris och hund

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Wilhelmina Ehrenkrona; [2017]
  Keywords : hund; gris; brunstcykel; hormoner; tidig dräktighet; skendräktighet;

  Abstract : Hund och gris är båda vanliga djurslag i Sverige, båda är intelligenta och sociala djur. De föder flera ungar per kull. Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka om det finns likheter i hormonella mönster och fysiologiska händelser under brunst-cykel och tidig dräktighet, samt om skendräktighet finns hos de båda djurslagen. READ MORE

 4. 4. Reproduktionscykelns inverkan på tikens beteende

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Anna Anderberg; [2016]
  Keywords : aggressivitet; hund; kastrering; reproduktionscykel; reproduktionshormoner; skendräktighet;

  Abstract : Hundars reproduktionscykel skiljer sig från andra däggdjurs. Skendräktighet är relativt vanligt hos hund och ca 40 % av alla tikar i Sverige drabbas av tydlig skendräktighet varje år. READ MORE

 5. 5. Effekter av skendräktighet och kastration på tikens beteende

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Natalie Gåveby Sjöö; [2015]
  Keywords : beteende; tik; skendräktighet; kastration; hund; beteendeeffekter; behavior; behavioral effects; bitch; castration; canine; false pregnancy; pseudocyesis; pseudopregnancy;

  Abstract : Pseudopregnancy is a condition that is estimated to affect 40 % of all female dogs. Common symptoms are decreased activity level, weight gain, mammary enlargement, milk production, nesting behavior, anorexia and maternal behavior. The symptoms are displayed during metoestrus. READ MORE