Essays about: "sketches"

Showing result 1 - 5 of 139 essays containing the word sketches.

 1. 1. Smyckeskrinet : en gestaltning av arbetsområdet i Uppsala Stadsträdgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lina Fackel; [2018]
  Keywords : landskapsarkitektur; stadspark; design; stadsutveckling; grönytor; helhet; sammanhang; park;

  Abstract : I en allt tätare stadsmiljö ställs högre krav på de grönytor som finns, samtidigt som de också får utstå ett högre tryck. De urbana parkerna är betydelsefulla inte bara för den biologiska mångfalden, men också för människors hälsa. Det här arbetet är ett gestaltningsförslag för en del av Uppsala Stadsträdgård. READ MORE

 2. 2. BMW Motorrad Spirit

  University essay from Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Author : Anja Didrichsons; [2018]
  Keywords : Future Motorcycle Design;

  Abstract : The aim of this thesis project was to create something, that has never been there before in motorcycle design. A new, deep collaboration between the future generation of riders and their bikes. It should create a whole new riding experience. READ MORE

 3. 3. Från San Francisco till Ursvik via en parklet : två idéskisser

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Karin Schedin; [2018]
  Keywords : diy-urbanism; parklet; public space; tillfällig park; urban design;

  Abstract : En bänk, utrullat gräs och ett träd fanns plötsligt på en parkeringsplats år 2005 i centrala San Francisco. Parkeringen var betald för två timmar och efter det var installationen borta. Fenomenet som kallas ”Parklet” var fött. READ MORE

 4. 4. User Centered Mobile IntranetApplication Design for Employees in the Field : Creating a concept mobile intranet application for fieldemployees

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Author : Robin Schulze; [2018]
  Keywords : Intranet design; mobile application design; user centered design;

  Abstract : The intranet usage is continuously growing, but many companies have yet to advanceto mobile intranet solutions for employees who work out in the field. Also due to this,many of the existing mobile intranet solutions are not designed with the field employeesuser experience in mind, who would benefit most from the mobile intranets. READ MORE

 5. 5. Noden: ett rum för resande : ett gestaltningsförslag för Klarabergsviadukten i centrala Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Filip Lönnström; Lovisa Parke; [2018]
  Keywords : nod; Klarabergsviadukten; stadsrum; gestaltning; design; rörelse; vistelse;

  Abstract : Klarabergsviadukten ligger direkt väster om, och är en förlängning av Klarabergsgatan. Viadukten är en viktig del av kopplingen mellan Centralstationen och Stockholms centrala delar kring Sergels torg. Klarabergsviadukten byggdes under funktionalismen på 1960-talet. READ MORE