Essays about: "sketches"

Showing result 1 - 5 of 143 essays containing the word sketches.

 1. 1. Real spaces through mental places : an intuitive design process

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Patrik Wallin; [2019]
  Keywords : design; design methodology; place; interpretation;

  Abstract : In this thesis, I investigate different views on design and design methodology in order to understand a conflict that I have experienced during my time as a student on the landscape architecture program. Looking at how we work with design in our studio courses, there seem to be a belief that design should come from a place and that gathering information about a place is therefore necessary as a starting-point in order to understand a design problem. READ MORE

 2. 2. Häxans trädgård : en gestaltning utifrån medicinalväxter i Uppsala Botaniska trädgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linnéa Stöckel; [2019]
  Keywords : folkmedicin; etnobotanik; medicinalväxter; trädgårdshistoria; botare; botanisk trädgård; tematrädgård;

  Abstract : Syftet med det här arbetet var att utifrån litteratur kring trädgårdshistoria, häxor och medicinalväxter, utveckla ett gestaltningsförslag på en tematrädgård i Uppsala Botaniska trädgård. Målet var att trycka på växternas värde i gestaltningar och uppmana både studerande landskapsarkitekter och de redan etablerade inom yrket, att lägga större fokus på växtgestaltningen. READ MORE

 3. 3. Undersöka genom att skissa : en metod att uppleva en plats genom olika skisstekniker

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Holmberg; [2019]
  Keywords : platsanalys; platsbesök; skissa; skisstekniker;

  Abstract : Landskapsarkitekter använder ofta skissen för att utforska och att förmedla idéer. Men skissandet kan även vara en del av ett analysskede, exempelvis vid ett platsbesök där en befintlig plats analyseras med dess skala, linjer, topografi med mera. READ MORE

 4. 4. Sketch to 3D Model using Generative Query Networks

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Max Nihlén Ramström; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : For digital artists and animators, translating an idea from a rough sketch to a 3D model is a time consuming process requiring a plethora of different software. In this work, a Generative Model which can directly generate images of 3D models from arbitrary view points by observing sketched 2D images is presented. READ MORE

 5. 5. Smyckeskrinet : en gestaltning av arbetsområdet i Uppsala Stadsträdgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lina Fackel; [2018]
  Keywords : landskapsarkitektur; stadspark; design; stadsutveckling; grönytor; helhet; sammanhang; park;

  Abstract : I en allt tätare stadsmiljö ställs högre krav på de grönytor som finns, samtidigt som de också får utstå ett högre tryck. De urbana parkerna är betydelsefulla inte bara för den biologiska mångfalden, men också för människors hälsa. Det här arbetet är ett gestaltningsförslag för en del av Uppsala Stadsträdgård. READ MORE