Essays about: "sketches"

Showing result 1 - 5 of 138 essays containing the word sketches.

 1. 1. Häxans trädgård : en gestaltning utifrån medicinalväxter i Uppsala Botaniska trädgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linnéa Stöckel; [2019]
  Keywords : folkmedicin; etnobotanik; medicinalväxter; trädgårdshistoria; botare; botanisk trädgård; tematrädgård;

  Abstract : Syftet med det här arbetet var att utifrån litteratur kring trädgårdshistoria, häxor och medicinalväxter, utveckla ett gestaltningsförslag på en tematrädgård i Uppsala Botaniska trädgård. Målet var att trycka på växternas värde i gestaltningar och uppmana både studerande landskapsarkitekter och de redan etablerade inom yrket, att lägga större fokus på växtgestaltningen. READ MORE

 2. 2. Smyckeskrinet : en gestaltning av arbetsområdet i Uppsala Stadsträdgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lina Fackel; [2018]
  Keywords : landskapsarkitektur; stadspark; design; stadsutveckling; grönytor; helhet; sammanhang; park;

  Abstract : I en allt tätare stadsmiljö ställs högre krav på de grönytor som finns, samtidigt som de också får utstå ett högre tryck. De urbana parkerna är betydelsefulla inte bara för den biologiska mångfalden, men också för människors hälsa. Det här arbetet är ett gestaltningsförslag för en del av Uppsala Stadsträdgård. READ MORE

 3. 3. Från början till byggt : undersökning av arbetsprocessen i ett landskapsarkitektuppdrag

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : My Ekman; [2018]
  Keywords : gestaltningsprocessen; designteori; landskapsarkitektur;

  Abstract : Det här examensarbetet handlar om den arkitektoniska arbetsprocessen i ett landskapsarkitektuppdrag. Varför blev det som det blev och hade det kunnat göras annorlunda? Syftet med arbetet är att klargöra och generalisera arbetsprocessen genom en fallstudie. READ MORE

 4. 4. Kamrat - The holiday camper for a soft adventure

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Beata von Koch; Ola Andrén; [2018]
  Keywords : soft adventure; electric bicycle; camper; vacation; concept development; Technology and Engineering;

  Abstract : There is a growing demand for environmentally friendly ways of transportation, and therefore the electric bicycle has been booming in Sweden. The electric bicycle is often used as means of transportation to and from work, but has potential to be used in other situations as well. READ MORE

 5. 5. Advantages of using Virtual Reality as a financial instrument

  University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Author : Gustav Ryrlén; [2018]
  Keywords : Financial Technology; Data Visualization; Virtual Reality; Portfolio Management; Technology and Engineering;

  Abstract : In recent years, the phenomenon of Virtual Reality has been highlighted by most technology-interested persons around the world. The technology allows visualization and interaction with environments, which in real life would be too costly to recreate. READ MORE