Essays about: "skiftesdigivning"

Found 1 essay containing the word skiftesdigivning.

  1. 1. Ökad kullstorlek : hur ska vi ta hand om stora kullar när suggans spenar inte räcker till?

    University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

    Author : Sara Hammarberg; [2018]
    Keywords : kullutjämning; skiftesdigivning; amsugga; kullstorlek; råmjölk; mjölkersättning; födelsevikt;

    Abstract : Kullarna hos de västerländska moderraserna inom grisproduktionen har genom avelsarbete blivit allt större. Det har lett till att suggorna inte längre har fungerande spenar som räcker till alla smågrisar. READ MORE