Essays about: "skin health"

Showing result 1 - 5 of 116 essays containing the words skin health.

 1. 1. Seroprevalence and risk factors for Rift Valley fever and Capripoxvirus in small ruminants in the border region of Tanzania - Zambia

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emelie Olovsson; [2019]
  Keywords : Infectious diseases; RVFS; CaPV; SGPV; sheep and goat pox; seroprevalence; risk factors; Tunduma; Momba; goats; sheep; livestock;

  Abstract : Tanzania is a country where poverty is still high and many households are dependent on agriculture to support their families. Small ruminants, such as sheep and goats, make up an important part of agriculture; they are cheap to buy and can easily be sold or exchanged for the farmers. READ MORE

 2. 2. Are You Creating Socially Responsible Visual Communication? : An Exploratory Study of Fashion Companies’ External Social Responsibility on Instagram: A Marketer’s Perspective

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Avesta Diliwi; Josefin Bäcker; [2019]
  Keywords : CSR; Social Responsibility; External Social Responsibility; Body Image Representation; Body Image; Diversity; Body Size; Ethnicity; Skin Color;

  Abstract : Background: Following the development of digitalization and the emergence of social media a lot of attention has been drawn upon how these platforms are influencing the fashion industry and fashion marketing. As society is becoming more ethics and health conscious, fashion companies’ visual representations in social media are drawing more attention - who is represented and how are these representations portrayed. READ MORE

 3. 3. Kassationer vid slakt i svensk slaktkycklinguppfödning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sanna Gustafsson; [2019]
  Keywords : kassation; slaktkyckling; slakt; kyckling;

  Abstract : Konsumtion av kött från slaktkyckling ökar stadigt i Sverige, bl.a. på grund av hälsotrender, men även till följd av förhållandevis lågt pris och hög tillgänglighet. För att säkerhetsställa en god livsmedelsäkerhet granskas slaktkroppar som ska bli livsmedel på slakterierna. READ MORE

 4. 4. Utbrott och spridning av Bacillus anthracis i Sverige de senaste 20 åren

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emelie Andrén Lagerwall; [2019]
  Keywords : Mjältbrandsutbrotten i Sverige; mjältbrand;

  Abstract : Bacillus anthracis är en sporbildande, grampositiv bakterie som orsakar sjukdomen mjältbrand hos både människor och djur. De djurslag som oftast drabbas är nötkreatur samt andra små idisslare som till exempel får och getter. Inkubationstiden varierar från timmar till dagar och djuren dör vanligen snabbt utan tidigare symptom. READ MORE

 5. 5. NON-CONTACT BASED PERSON’S SLEEPINESS DETECTION USING HEART RATE VARIABILITY

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Fanny Danielsson; [2019]
  Keywords : sleepiness; machine learning; heart rate variability;

  Abstract : Today many strategies of monitoring health status and well-being are done through measurementmethods that are connected to the body, e.g. sensors or electrodes. These are often complicatedand requires personal assistance in order to use, because of advanced hardware and attachmentissues. READ MORE