Essays about: "skog"

Showing result 1 - 5 of 734 essays containing the word skog.

 1. 1. Går det åt skogen? : en diskursanalys över konflikten kring nyckelbiotoper

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Josefine Palmgren; [2020]
  Keywords : nyckelbiotoper; skog; diskursanalys; omvänd naturvårdsgallring;

  Abstract : Den här studien undersöker de konflikter som uppstått kring nyckelbiotoper. Trots att Sverige är tätt beskogat är idag skogens ekosystem hotade till den grad att varken de nationella eller internationella miljömålen angående sko-gen kan uppfyllas. READ MORE

 2. 2. Fysiska och psykiska hälsoeffekter av att vistas i naturen : en pilotstudie utförd på Stora Fjäderägg, Västerbottens län

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Mikaela Rosendahl; [2020]
  Keywords : skog och hälsa; hjärtfrekvensvariabilitet; sinnesstämning; Stora Fjäderägg; stress; återhämtning; rekreation;

  Abstract : I dagens samhälle lever många människor stressiga liv och den psykiska ohälsan i samhället ökar. En anledning till det är att människan inte är anpassad för att leva i städer eftersom vi har utvecklats i naturen. Således är vi inte designade för att processa den mängd intryck vi stöter på dagligen och det kan leda till utmattning. READ MORE

 3. 3. Den osynliga gestaltningen : med växter skapas tre nya doftlandskap på Sergels torg i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Mia Fjellström; [2020]
  Keywords : lukter; dofter; natur; stress; torg; gestaltning; Sergels torg;

  Abstract : Detta arbete handlar om hur lukter påverkar oss människor och hur lukten av natur kan hjälpa till att sänka vår stress. Genom att skapa tre gestaltningsförslag som provar tre olika tillvägagångssätt för att implementera naturlukt i staden hoppas jag kunna vidga landskapsarkitektens arbete med lukter. READ MORE

 4. 4. Techno-economic analysis of Battery Energy Storage Systems and Demand Side Management for peak load shaving in Swedish industries

  University essay from KTH/Kraft- och värmeteknologi; KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Author : Benjamin Skog Nestorovic; Douglas Lindén; [2020]
  Keywords : Peak load shaving; battery energy storage system; demand side management; Fast Frequency Reserve market; power tariff; Effektoppsreducering; batterilagringssystem; efterfrågeflexibilitet; Fast Frequency Reserve; effekttariffer;

  Abstract : The Swedish electrical grid has historically been robust and reliable, but with increased electrification in numerous sectors, out-phasing of nuclear power and a high market diffusion of wind power, the system is now facing challenges. The rotational energy in the system is expected to decrease as a result of higher shares of intermittent energy sources, which can affect the stability of the grid frequency negatively. READ MORE

 5. 5. Gallringens effekter på botten- och fältskikt i grandominerad produktionsskog : en studie av hur störning kan påverka β-diversitet i Norrland och Svealand

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : William Jaktén Langert; Andreas Widell; [2020]
  Keywords : biodiversitet; bottenskikt; fältskikt; störning; gallring; boreal skog;

  Abstract : Den boreala skogens beståndsstruktur har historiskt primärt präglats av brand, vilket skapat en flerskiktad beståndsstruktur. Störning är därför en avgörande faktor för artmångfald i dessa ekosystem. READ MORE