Essays about: "skogsägareförening"

Found 3 essays containing the word skogsägareförening.

 1. 1. Lojalitet och engagemang för skogsägareföreningen i en ny tid : en fallstudie om medlemmar i Norra Skogsägarna

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Andreas Ekegren Hällgren; Ludvig Essebro; [2018]
  Keywords : behov; lojalitet; relationsmarknadsföring; skogsägareförening; tjänstelogik; värdeskapande; forest owner association; infringement needs; investment theory; loyalty; relationship marketing; ownership; service dominant logic; value;

  Abstract : Skogsägarföreningarna har en lång historia av att arbeta för skogsägarnas intressen. Genom att bidra till att skogsägarna får bra betalt för sitt virke har skogsägarnas situation förbättrats. Med tiden har skogsägarna blivit mer diversifierade. READ MORE

 2. 2. Enkätundersökning till medlemmar i Västra Värmland och Dals Skogsägareförening

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Jacob Rehnman; [2014]
  Keywords : skogsägare; inspektor; virkesköp;

  Abstract : On behalf has a questionnaire been conducted with the aim to find out the members opinion regarding the management of the association. The survey showed that association has a strong position locally and that the forest owners generally are satisfied with the management and the competence among the forest super visors. READ MORE

 3. 3. Större skogsägares val och förutsättningar : självverksamhet, skogskonsult eller skogsägarförening?

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Mats Du Rietz; Johan Ekman; [2005]
  Keywords : kooperation; skogsägarkooperation; skogsägare; skogskonsult; Södra Skogsägarna; Skogssällskapet; skogsskötsel; kontraktsteori; transaktionskostnadsteori; agentteori;

  Abstract : Det finns förmodligen lika många åsikter om hur skog skall skötas som det finns skogsägare i Sverige. Skogsadministration, som omfattar planering, inspektion, entreprenadkontraktering och virkesförsäljning, kan av skogsägaren skötas på en rad olika sätt. READ MORE