Essays about: "skogsarbetare"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word skogsarbetare.

 1. 1. "Det var ett äventyr" - en studie om livet som flottare efter Piteälven

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Linda Norén; [2019]
  Keywords : flottning; kvinnor i flottningen; skogsarbetare; intervjuer; skogshistoria; floating of timber; women in timber floating; loggers; interviews; forest history;

  Abstract : Flottning av virke i större skala inleddes i samband industrialiseringen i början av 1800-talet och ändå fram till slutet av 1960-talet var flottningen det dominerande och mest ekonomiska transportmedlet för virke. Succesivt tog lastbilarna över och flottningen avvecklades. READ MORE

 2. 2. Motion analysis as a service to prevent musculoskeletal disorders in forestry

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Anthon Bremer; [2019]
  Keywords : Motion analysis; forestry; musculoskeletal disorders; ethics in technology; Rörelseanalys; skogsbruk; muskuloskeletala besvär; etik inom teknik;

  Abstract : The purpose of this thesis was to investigate how motion analysis can be used as service to reduce the rate of upper-body musculoskeletal disorders (MSDs) in forestry, and propose a design based on the identified requirements. The project was carried out in collaboration with a Power Tools and Accessories Manufacturer (PTAM). READ MORE

 3. 3. De var så glada och åt allt vi satte fram : en studie om skogsarbetarkockan och hennes liv i kojan

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Amanda Löfdahl; [2018]
  Keywords : kocka; koja; skogsarbetare; skogshistoria;

  Abstract : Kockor som arbetade i skogsarbetarkojor började sporadiskt förekomma i de norrländska länen i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Under den första delen av 1900-talet var det väldigt vanligt att en kvinna, oftast ung, levde och arbetade tillsammans med männen i de avlägset belägna kojorna. READ MORE

 4. 4. Skogsarbete i björnområde : en pilotstudie om arbetsmiljöfrågor

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Moa Walldén; [2016]
  Keywords : ursos arctos; brunbjörn; skogsbolag; rädsla;

  Abstract : Syftet med den här studien var att undersöka skogsarbetares oönskade möte med björn ur ett arbetsmiljöperspektiv. Till följd av ett framgångsrikt bevarandearbete har antalet brunbjörnar i Sverige successivt ökat för att nu uppgå till cirka 2800 individer. READ MORE

 5. 5. Tool Belt For Professional Forestry Workers

  University essay from Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Author : Robin Gustafsson; Alexander Karlsson; [2014]
  Keywords : Tool belt; Toolbelt; Forestry work; Product development; Husqvarna Group; Modular detachable fastening system; Prototype; Verktygsbälte; verktygs bälte; skogsarbete; produktutveckling; Husqvarna Group; Modulärt fästsystem; prototyp;

  Abstract : This report discusses different steps of the product development of a new tool belt, for the company Husqvarna Group, to be used by professional forestry workers. From identifying the customers’ needs through field studies and inter-views with different users, to a substantial solution to the problem. READ MORE