Essays about: "skogsavdrag"

Found 5 essays containing the word skogsavdrag.

 1. 1. Enskilda svenska skogsägares kunskap avseende beskattning av skogsintäkter

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Johan Kastensson; Nils Norder; [2020]
  Keywords : enskild näringsverksamhet; privata svenska skogsägare; skogsekonomi;

  Abstract : Det här arbetet syftar till att undersöka kunskapsnivån kring beskattning av skogsintäkter hos skogsägare i Sverige. Det syftar även till att undersöka om det är så att kunskapsnivån skiljer sig emellan de skogsägare som de facto bor på sin fastighet, så kallade närbor, och de som inte bor på sin fastighet, det vill säga utbor. READ MORE

 2. 2. Kassaflödesanalys för den nyblivna skogsägaren

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Victor Vretlund; [2017]
  Keywords : skogsfastighet; amortering; skogsavdrag;

  Abstract : The purpose of this study was to construct an Excel-based model for cash flow analysis for new forest property owners with bank loans. The model was to consider the Swedish tax-laws that applies for forest owners and financial instruments. To test the model 3 scenarios of paying back the mortgage were built in to the model. READ MORE

 3. 3. Förutsättningar vid köp av en skogsfastighet : en analys av olika köpares kassaflöde vid ett fastighetsförvärv

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Erik Backman; [2013]
  Keywords : skogsbeskattning; kassaflöde; räntefördelning; rationaliseringsförvärv; skogsavdrag; skogsfastighet;

  Abstract : Intresset för att investera i skogsfastigheter växer och antalet förstagångsköpare på marknaden ökar. Beskattning av skogsfastigheter är en komplicerad lagstiftning där skogsägarkåren generellt har en relativt låg kunskapsnivå. READ MORE

 4. 4. Köp av skogsfastighet : en fallstudie

  University essay from SLU/Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

  Author : Robert Pettersson; [2008]
  Keywords : skogsfastigheter; investering; rationaliseringsförvärv; skogsavdrag;

  Abstract : The price of Swedish forest properties has gone up by 77 percent during the past five years. Amongst private forest managers the high price level signals optimism and confidence for the future. Many forest owners manage large capital in the forest and a planned economy is to a larger extent demanded to achieve a positive economic result. READ MORE

 5. 5. Motiv och avkastningsvärde vid köp av skogsfastigheter : en intervjuundersökning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Arvid Jonsson; [2008]
  Keywords : förvärv; avkastningsvärdering; betalningsvilja; fastighet;

  Abstract : The purpose of this paper has been to find out what motives buyers of forest property has for there purchasse, what competence they have in economics and forestry, and what analysis they had done before the purchase. The study is based on interviews with nine different buyers from two geographical areas, five from Hälsingland and four from Småland/Skåne. READ MORE