Essays about: "skogsbilväg"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the word skogsbilväg.

 1. 1. Framtidens påverkan på transport- och hanteringskostnader vid försörjning av skogsbränsle till kraftvärmeverk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Johan Rowell; [2015]
  Keywords : skogsbränsle; transporter; råvaruanskaffning; bioenergi och framtidsscenarier; forest fuel; transportation; supply; biofuel and scenarios;

  Abstract : Vattenfall planerar att år 2020 bygga ett nytt kraftvärmeverk i Uppsala. Bränsleförbrukningen planeras att årligen uppgå till 650 GWh skogsbränsle. Tre realistiska alternativ för försörjning av skogsbränsle identifierades: 1. Lokala direktköp med lastbil från skogsbilväg direkt till anläggning, 2. READ MORE

 2. 2. Kostnadsjämförelse för tillgänglighet under förfallsperioder genom tjälsäkring av skogsbilväg eller CTI-utrustade virkesbilar

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Simon Viklund; [2015]
  Keywords : tjällossning; rundvirkestransport; vägstandard; bärighet; skogsbilväg;

  Abstract : Kraven på jämna leveranser av rätt råvara i rätt tid ökar ständigt inom svensk skogsindustri. För att säkerställa virkesleveranserna krävs bäriga skogsbilvägar. Detta är ofta ett problem under förfallsperioder, så som vid tjällossning och regniga höstperioder. READ MORE

 3. 3. Effekt av grusmängd och vältning för spårbildning på grusväg

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Oscar Gustafsson; [2015]
  Keywords : GPR; skogsbilväg; virkesbil; FWD; roadscanner; forest road; timber truck;

  Abstract : Nybyggnation och underhåll av skogsbilvägar medför stora kostnader för skogsbruket. Georadar (GPR) är en teknik som kan användas för att läsa av en vägs struktur vilket ger ett möjligt tillvägagångssätt för att reducera kostnader vid upprustning av vägar. READ MORE

 4. 4. Uppföljning av system för vägentreprenörer i skogen

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Mats Leppälampi; [2013]
  Keywords : planering; processarbete; skogsbilväg;

  Abstract : Holmen Skog is one of the largest forestry companies in Scandinavia and they depend heavily on a large network of forest roads for production and logistics in connection to their forestry operations. The company recently introduced a new system for planning of road management. READ MORE

 5. 5. Nyttjande av CTI inom skogsnäringen

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Tommy Andersson; Oscar Gustafsson; [2013]
  Keywords : Roadex; Bärighet; Skogsbilväg; Vägkropp; CTI-anpassning;

  Abstract : Detta arbete handlar om Central Tire Inflation, vilket är ett system för att under färd variera däcktryck. Arbetet syftar till att se vilka erfarenheter skogsnäringen i Sverige har av tekniken. Intervjuer med representanter från skogsorganisationer har genomförts. READ MORE