Essays about: "skogshistoria"

Showing result 1 - 5 of 52 essays containing the word skogshistoria.

 1. 1. 5§3 : en statlig storstädning av skogsland

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Brita Asplund; [2020]
  Keywords : skogshistoria; skogspolitik; gles skog; lågproducerande; restskog; skräpskog; skogsvårdsbidrag; skogsvårdsbidrag;

  Abstract : I Sverige har skogsindustrins behov av råvara länge dominerat både nyttjandet av skogen och skogspolitikens inriktning. Som mest politisk tyngd fick de industriella intressena efter 1979 års skogspolitiska beslut, då staten kraftigt detaljreglerade och subventionerade skogsbruket. READ MORE

 2. 2. 1900- talets skogsbruk i kronoparksskogar : en skogshistorisk studie om Håckren och Bjurfors kronoparker

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Therese Prestberg; [2020]
  Keywords : skogshistoria; Domänverket; skogsskötsel; skogsstruktur; Jämtland; Västmanland;

  Abstract : Industrialiseringen av Västeuropa och den efterföljande sågverksexpansion som inträffade i Sverige under 1800-talet påverkade de svenska skogarnas skötsel, struktur och funktion markant. Därmed introducerades nya avverkningsmetoder och debatter om den bästa skogsskötseln drevs. READ MORE

 3. 3. Från lövsanering till björkens ekopark : den historiska användningen av herbicider inom ekopark Käringberget

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Sandra Pettersson; Petter Rönneland; [2019]
  Keywords : herbicider; ekopark; fenoxisyror; flygbesprutning; skogshistoria; lövträd;

  Abstract : I början av 1940-talet utvecklades en ny typ av effektiva ogräsdödande kemikalier, så kallade hormonderivat. Dessa hormonderivat, som är en typ av herbicider kom att användes för att bekämpa lövvegetation inom skogsbruket i Sverige. READ MORE

 4. 4. "Det var ett äventyr" - en studie om livet som flottare efter Piteälven

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Linda Norén; [2019]
  Keywords : flottning; kvinnor i flottningen; skogsarbetare; intervjuer; skogshistoria; floating of timber; women in timber floating; loggers; interviews; forest history;

  Abstract : Flottning av virke i större skala inleddes i samband industrialiseringen i början av 1800-talet och ändå fram till slutet av 1960-talet var flottningen det dominerande och mest ekonomiska transportmedlet för virke. Succesivt tog lastbilarna över och flottningen avvecklades. READ MORE

 5. 5. Markberedarnas tekniska utveckling

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Daniel Frölén; [2019]
  Keywords : markberedning; skogshistoria; mekanisering; skogsteknik; aggregat; harv; högläggare;

  Abstract : Markberedning med efterföljande plantering eller frösådd blev allt mer en given åtgärd i det skogsbruk som bedrevs under 1940- och 1950-talet. Precis som i övrigt skogsbruksarbete tog mekaniseringen av markberedningsarbetet fart efter andra världskriget. READ MORE