Essays about: "skogsskövling"

Found 4 essays containing the word skogsskövling.

 1. 1. Hägnutnyttjande av gyllenhuvad lejontamarin (Leontopithecus Chrysomelas) och dess beteendebudget på Furuvik i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Tobias Benn; [2020]
  Keywords : Gyllenhuvad lejontamarin; hägnutnyttjande; callitrichids; Leontopithecus Chrysomelas; beteendebudget; djurpark; vanlig lejontamarin; skogsskövling; fragmentering; population; primat;

  Abstract : The golden-headed lion tamarin (Leontopithecus Chrysomelas) is endemic to the Bahia region, Brazil. The estimated wild population is between 6 000-15 000 individuals and is declining. The species is classified as endangered due to fragmentation from deforestation. READ MORE

 2. 2. Vilket är det största hotet mot den afrikanska elefanten (Loxodonta spp.)?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Lisa Mattsson; [2019]
  Keywords : afrikansk elefant; bevarande; skogsskövling; konflikt elefant-människa; tjuvjakt;

  Abstract : Den afrikanska elefanten är jordens största landlevande däggdjur. Det finns två olika varianter: afrikansk stäppelefant (Loxodonta africana) och afrikansk skogselefant (Loxodonta cyclotis). De afrikanska elefanterna är grundpelare i ekosystem genom att bland annat visa vägen till vatten och mat för både djur och människor. READ MORE

 3. 3. En granskning av palmoljeindustrin och dess påverkan på orangutangen (Pongo spp.) och andra arter

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Agnes-Cecilia Österberg; [2019]
  Keywords : bevarande; biologisk mångfald; orangutang; palmolja; skogsskövling;

  Abstract : För 10,000 år sedan var 45% av jordens landyta täckt av skog. I dag ligger siffran på 31%, vilket motsvarar fyra miljarder hektar. Klimat- och temperaturförändringar kan delvis förklara minskningen men även människan har haft en inverkan. READ MORE

 4. 4. Remote sensing of deforestation along the Trans-Amazonian Highway

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Johan Westin; [2014]
  Keywords : Trans-Amazonian highway; remote sensing; deforestation; Amazon rainforest; BR230; Physical Geography and Ecosystem Science; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Deforestation is one of the biggest environmental challenges today. Especially severe has the deforestation of the Amazon rainforest been where at least 20% has been cleared the last 40 years. READ MORE