Essays about: "skoning"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word skoning.

 1. 1. Rörelseasymmetrier i trav hos islandshästar i träning

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Ebba Zetterberg; [2021]
  Keywords : EquiMoves; fyrgångare; femgångare; hälta; DMRT3;

  Abstract : Ortopediska skador som visar sig som hältor hos hästar orsakar årligen stora konsekvenser för djurvälfärden och är en vanlig orsak till avlivningar. En hälta klassificeras som ett avvikande rörelsemönster kopplat till smärta. För att bedöma hältor studeras hästarnas rörelsemönster med fokus på huvudet och bäckenet. READ MORE

 2. 2. Utvärdering av Equanimity som lugnande medel

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Ellica Gunnarsson; [2019]
  Keywords : häst; feromon; stress; beteende;

  Abstract : Before the horse was domesticated, they survived because they had natural instincts, and many of them are still presents in horse today, in some more than others. In everyday situations we sometime want a horse not to act natural but in a more calm and collective rational way. READ MORE

 3. 3. En beskrivning av islandshästens gångarter : - vad påverkar rörelsemönstret?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Ebba Zetterberg; [2018]
  Keywords : gångart; islandshäst;

  Abstract : Hältor är vanligt förekommande hos hästar. För att identifiera och lokalisera var hältan sitter studeras symmetrin i hästens rörelsemönster. Islandshästens rörelsemönster skiljer sig från de flesta andra hästraser med sin utökade förmåga att röra sig i pass och tölt. READ MORE

 4. 4. Uppfattningar om viktboots och tyngre skoning inom islandshästsporten

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Amanda Fängström Persson; [2017]
  Keywords : Islandshäst; ryttare; domare; viktboots; skoning; hovbeslag; balansering;

  Abstract : Opinions regarding weighted boots and heavier shoes in the Icelandic horse sport The Icelandic Horse is a versatile horse and therefore a very popular breed. They are used in many different disciplines but mainly as a riding horse, competition horse and within pleasure riding. READ MORE

 5. 5. Barfota versus skodd : med fokus på den friska hästhoven

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Eva Johansson; [2017]
  Keywords : Häst; skodd; barfota; feral hästhov; Horse; shod; barefoot; feral horse hoof;

  Abstract : Hoven utgör en väldigt liten del av hästen, men har en avgörande betydelse för dess hälsa och välmående. Det är viktigt att kunna utvärdera hur verkning och skoning påverkar hästens prestation och identifiera eventuell negativ stress på hoven och rörelseapparaten. READ MORE