Essays about: "skräckfilm"

Found 1 essay containing the word skräckfilm.

  1. 1. ”Number one: you can never have sex” : En analys av sexualitet och genus i tre skräckfilmer mellan 1997-2017.

    University essay from Stockholms universitet/Genusvetenskap

    Author : Matteus Blomqvist; [2017]
    Keywords : skräckfilm; sexualitet; genus; kön;

    Abstract : I uppsatsen undersöker jag om Carol Clovers teorier från boken Men, Women and Chain saws: Gender in the Modern Horror Film fortfarande går att applicera på filmer som kom ut efter det att boken publicerats 1992. De två frågorna jag vill besvara är huruvida Clovers text fortfarande går att applicera, samt hur sexualitet och genus representeras i filmerna jag valt att använda. READ MORE