Essays about: "skyddat boende"

Found 2 essays containing the words skyddat boende.

 1. 1. Utemiljöns betydelse vid skyddat boende : att ta steget ut

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Yrsa Nilsson Öhrn; [2017]
  Keywords : skyddat boende; kvinnor; utländsk bakgrund; våld och hot i nära relation; utemiljö; hälsa; stress; trädgårdsterapi;

  Abstract : Runt om i Sverige finns ett antal skyddade boenden dit människor söker sig som har blivit utsatta för hot och våld i en nära relation. Uppsatsen fokuserar på de kvinnor som idag bor på skyddat boende då de är betydligt fler än männen. READ MORE

 2. 2. Mammor och barn (med erfarenhet av våld) i skyddat boende - en kvalitativ studie om konflikterande perspektiv på kvinnojourer

  University essay from Lunds universitet/Socialhögskolan

  Author : Lina Ljunggren; [2013]
  Keywords : women’s shelters; empowerment; parenting abilities; children s needs and women’s needs; Social Sciences;

  Abstract : The purpose was to explore how the staff at women’s shelters handle potential conflicts as part of their overall mandate as well as in their practical day to day work. This qualitative study was based on interviews carried out with staff members at women’s shelters. READ MORE