Essays about: "slakt"

Showing result 1 - 5 of 147 essays containing the word slakt.

 1. 1. Tillskottsutfodring av ren (Rangifer tarandus) på slakterier : rutiner och utmaningar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ida Suopanki; [2022]
  Keywords : tillskottsutfodring; Rangifer tarandus; slakteri; metabolism; rutiner; utmaningar;

  Abstract : Utfodring av ren blir alltmer vanligt inom renskötseln på grund av krympande betesmarker och förändrade klimatförhållanden. Faktorer som skogsbruk och infrastruktur har bidragit till konkurrens om marken. Vidare har klimatförändringar i form av temperaturväxlingar och mer nederbörd bidragit till svårare vinterbetesförhållanden. READ MORE

 2. 2. Människors inställning till fiskvälfärd

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Maria Eriksson; [2022]
  Keywords : attityd; konsumentmakt; djurvälfärd; djurskydd; bedövning; slakt; fiske;

  Abstract : Animal welfare is a question of increasing importance for consumers around the world. Consumers’ attitudes toward animals are important drivers when it comes to safeguarding factors in the welfare of farm animals. Fish is an animal that man benefits from in several ways. READ MORE

 3. 3. The impact of production system on animal welfare of cattle prior to slaughter : from loading on-farm to stunning at the slaughterhouse

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Elin Johansson; [2022]
  Keywords : Animal Behaviour; Human-animal interaction; Protocol; Direct observations; Loading; Transport; Unloading; Driving race; Conventional; KRAV-certified;

  Abstract : The slaughter process, from loading the animals on the transport on-farm until stunning at the slaughterhouse, makes our production animals exposed to stressful situations and unknown environments. Animal welfare prior to slaughter has been questioned for several years and science behind how animal welfare is affected is lacking. READ MORE

 4. 4. Slaktutbyte och köttutbyte i nöt- och lammslaktkroppar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sandra Blomberg; [2022]
  Keywords : Slaktutbyte; köttutbyte; kött; nötkreatur; lamm;

  Abstract : Slaktutbyte och köttutbyte speglar det ekonomiska värdet i djur som går till slakt. Slaktutbyte är skillnaden mellan djurets levande vikt innan slakt och slaktkroppens vikt medan köttutbyte är skillnaden mellan slaktkroppens vikt och vikten av köttet på slaktkroppen. READ MORE

 5. 5. Friend or foam? Improved methods for stunning of pigs with foam : effects of repetition and scent on pig reaction to foam

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Miranda Blad; [2022]
  Keywords : pig; behaviour; stunning; foam; smell; scent; fear assessment; animal welfare;

  Abstract : There are several methods available for stunning of pigs before slaughter, but the most frequently used at larger abattoirs are electricity and CO2. There are advantages and disadvantages with both methods. As there is no method that does not have major animal welfare drawbacks. READ MORE