Essays about: "slakt"

Showing result 1 - 5 of 140 essays containing the word slakt.

 1. 1. Friend or foam? Improved methods for stunning of pigs with foam : effects of repetition and scent on pig reaction to foam

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Miranda Blad; [2022]
  Keywords : pig; behaviour; stunning; foam; smell; scent; fear assessment; animal welfare;

  Abstract : There are several methods available for stunning of pigs before slaughter, but the most frequently used at larger abattoirs are electricity and CO2. There are advantages and disadvantages with both methods. As there is no method that does not have major animal welfare drawbacks. READ MORE

 2. 2. Survival of Campylobacter jejuni in frozen chicken breast fillet

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Ella Råhlén; [2021]
  Keywords : Campylobacter jejuni; broiler meat; frozen; survival; ST-257; ST-918;

  Abstract : This thesis aimed to study how two sequence types of Campylobacter jejuni, ST-257 and ST-918, survive freezing in broiler fillets. Campylobacteriosis is the most reported zoonosis in the EU, with over 200,000 reported cases annually. Broilers are considered the primary source of human exposure. READ MORE

 3. 3. Kan Campylobacter överföras via hönsägg?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Jeremy Rocchio; [2021]
  Keywords : Campylobacter jejuni; ägg; höns; kyckling; överlevnad; överföring;

  Abstract : Campylobacterios är den vanligaste rapporterade orsaken till magtarminfektion hos människor i såväl Sverige som övriga Europa och USA. Campylobacter jejuni subsp. jejuni är den underart som oftast orsakar sjukdom. Sjukdomen orsakar stora ekonomiska kostnader för samhället varje år. READ MORE

 4. 4. Gender related differences in rabbit meat quality

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Jonna Linnéa Skoglund; [2021]
  Keywords : rabbit; Oryctolagus cuniculus; meat quality; gender;

  Abstract : The interest in rabbit meat for human consumption is increasing in Sweden due to its good nutritional value and environmental sustainability. To meet the new interest and to optimize the production of rabbit meat it is important to know the fundamental of rabbit meat quality and what factors affecting it. READ MORE

 5. 5. Elstimulering av lammslaktkroppar med avseende på köttkvalitet

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Hanna Thelin; [2021]
  Keywords : Elstimulering; volt; lamm; slaktkropp; köttkvalitet;

  Abstract : Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på hur elstimulering (ES) av lammslaktkroppen påverkar köttkvalitetsparametrar och vilka effekter vi kan förväntas se på köttkvalitet, samt om det skulle vara intressant att använda ES vid slakt av lamm i Sverige. Sverige importerar idag cirka 70 % av det lamm- och fårkött som konsumeras vilket väcker frågan om hur det inhemska lammköttet kan göras mer konkurrenskraftigt för att minska importen. READ MORE