Essays about: "slaktkyckling"

Showing result 1 - 5 of 25 essays containing the word slaktkyckling.

 1. 1. Värmetak för vila hos slaktkycklingar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Caroline Fredriksson; [2019]
  Keywords : slaktkyckling; fjäderfä; vila; värmetak; varmt tak; kallt tak; temperatur;

  Abstract : Inom dagens svenska slaktkycklingproduktion hålls kycklingarna ofta i mycket stora grupper som kan bestå av upp till 100 000 individer på samma yta och utmaningarna för kycklingarna är många. Djurdensiteten kan uppgå till 36 kg/m2 golvyta och stallet var ljust i omkring 18timmar i sträck med endast 6 mörka timmar per dygn. READ MORE

 2. 2. Kassationer vid slakt i svensk slaktkycklinguppfödning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sanna Gustafsson; [2019]
  Keywords : kassation; slaktkyckling; slakt; kyckling;

  Abstract : Konsumtion av kött från slaktkyckling ökar stadigt i Sverige, bl.a. på grund av hälsotrender, men även till följd av förhållandevis lågt pris och hög tillgänglighet. För att säkerhetsställa en god livsmedelsäkerhet granskas slaktkroppar som ska bli livsmedel på slakterierna. READ MORE

 3. 3. Beteende hos ekologiska slaktkycklingar – jämförelse mellan två långsamväxande hybrider

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emmy Lönnman; [2019]
  Keywords : slaktkyckling; långsamväxande hybrid; Rowan Ranger; Hubbard Label Organic; beteende; djurvälfärd;

  Abstract : Det finns idag flera djurvälfärdsproblem i den konventionella slaktkycklingsindustrin. En stor del av dessa problem har uppkommit till följd av slaktkycklingarnas snabba tillväxt som bland annat leder till rörelsestörningar och inaktivitet hos kycklingarna, vilket i sin tur kan ge sekundära problem såsom hudlesioner och andra skador. READ MORE

 4. 4. Kan bakteriofager användas för att reducera nivån av Campylobacter hos slaktkyckling?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Ellen Thor; [2019]
  Keywords : Bakteriofager; Campylobacter; slaktkyckling;

  Abstract : Campylobacter spp. är den vanligaste livsmedelsburna bakterien att orsaka sjukdom hos människa i Sverige och i EU. Bakterien orsakar problem som diarré, magont, kräkningar, illamående, feber och huvudvärk men kan också leda till allvarligare komplikationer som reaktiv artrit. READ MORE

 5. 5. Kaninkött : ett hållbart alternativ?

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Elisabet Henriksson; [2019]
  Keywords : kaninkött; hållbarhet; hälsa; klimat;

  Abstract : Köttkonsumtionen stiger i världen, både i länder som tidigare haft stor köttkonsumtion, och i länder där konsumtionen tidigare varit begränsad av ekonomiska skäl men där befolkningen nu har råd att köpa kött i större utsträckning. Köttkonsumtionen stiger i både absoluta och relativa termer. READ MORE