Essays about: "slaktkyckling"

Showing result 1 - 5 of 22 essays containing the word slaktkyckling.

 1. 1. Värmetak för vila hos slaktkycklingar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Caroline Fredriksson; [2019]
  Keywords : slaktkyckling; fjäderfä; vila; värmetak; varmt tak; kallt tak; temperatur;

  Abstract : Inom dagens svenska slaktkycklingproduktion hålls kycklingarna ofta i mycket stora grupper som kan bestå av upp till 100 000 individer på samma yta och utmaningarna för kycklingarna är många. Djurdensiteten kan uppgå till 36 kg/m2 golvyta och stallet var ljust i omkring 18timmar i sträck med endast 6 mörka timmar per dygn. READ MORE

 2. 2. Kan bakteriofager användas för att reducera nivån av Campylobacter hos slaktkyckling?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Ellen Thor; [2019]
  Keywords : Bakteriofager; Campylobacter; slaktkyckling;

  Abstract : Campylobacter spp. är den vanligaste livsmedelsburna bakterien att orsaka sjukdom hos människa i Sverige och i EU. Bakterien orsakar problem som diarré, magont, kräkningar, illamående, feber och huvudvärk men kan också leda till allvarligare komplikationer som reaktiv artrit. READ MORE

 3. 3. The development of the gastrointestinal tract in broilers : effects of access to feed, water and probiotics in the hatcher

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Åsa Andersson; [2018]
  Keywords : broiler; chicken; hatcher; probiotics; feed; water; gastrointestinal tract;

  Abstract : The study was performed at the research facility of SLU outside Uppsala, where the gastrointestinal tract development and production performance was evaluated in broilers without contra with access to feed, water and probiotics in the hatcher. After hatch, 450 chickens of Ross 308 were divided into five treatments. READ MORE

 4. 4. Djurskyddsinspektörernas checklistor : utvärdering av skalor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ida Bertilsson; [2017]
  Keywords : djurskyddsinspektör; checklista; skalor; hullbedömning; renlighet; fothälsa; social kontakt;

  Abstract : Hållning av lantbruksdjur är vanligt förekommande runt om i världen och på grund av detta har olika lagar, förordningar och föreskrifter stiftas för att säkerställa en acceptabel nivå av vård och behandling av djur. I Sverige kontrollerar djurskyddsinspektörer att dessa lagar, förordningar och föreskrifter följs och under dessa kontroller följer djurskyddsinspektörerna checklistor ifrån Jordbruksverket. READ MORE

 5. 5. Individuell variation avseende levandevikt hos långsamväxande slaktkycklingar : påverkan på klassificeringen

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karin Holstensson; [2016]
  Keywords : broiler; ekologiskt; hybrid; KRAV; levandevikt; långsamväxande; Rowan Ranger; slaktkyckling; slaktvikt;

  Abstract : Detta arbete beskriver variation i levande- och slaktvikt för kycklinghybriden Rowan Ranger (RR). Jag har studerat medelvikten och variationen inom hybriden genom att väga stickprov ur ett antal flockar. READ MORE