Essays about: "slaktkycklingar"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the word slaktkycklingar.

 1. 1. Sittpinneanvändning och beteende nattetid hos långsamväxande slaktkycklingar (Gallus gallus domesticus)

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ella Sigvardsson; [2018]
  Keywords : slaktkycklinghybrider; sittpinneanvändning; djurvälfärd; beteende;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Comparison of behaviour and health of two broiler hybrids with different growth rates

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sofia Wilhelmsson; [2016]
  Keywords : Broiler; chicken; welfare; health; behaviour; gait; fear; perching; dustbathing;

  Abstract : Until recently fast growing broiler hybrids have been used exclusively in both conventional and organic broiler production in Sweden. This study aimed to quantify differences in behaviour and health between a fast growing hybrid (Ross 308) and a slower growing hybrid (Rowan Ranger). READ MORE

 3. 3. Individuell variation avseende levandevikt hos långsamväxande slaktkycklingar : påverkan på klassificeringen

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karin Holstensson; [2016]
  Keywords : broiler; ekologiskt; hybrid; KRAV; levandevikt; långsamväxande; Rowan Ranger; slaktkyckling; slaktvikt;

  Abstract : Detta arbete beskriver variation i levande- och slaktvikt för kycklinghybriden Rowan Ranger (RR). Jag har studerat medelvikten och variationen inom hybriden genom att väga stickprov ur ett antal flockar. READ MORE

 4. 4. Bedövningsmetoder för slaktkyckling : en djurvälfärdsmässig jämförelse

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ida Jonson; [2016]
  Keywords : bedövningsmetoder; slaktkycklingar; djurvälfärd; stunning methods; poultry; animal welfare;

  Abstract : Hantering av djur före slakt utgår framförallt från tre aspekter: effektivitet, arbetsarskydd och djurvälfärd. I denna litteraturstudie kommer fokus läggas på djurvälfärdsmässiga aspekter vid kycklingslakt. READ MORE

 5. 5. Föräldradjur inom slaktkycklingindustrin : välfärdsproblem och försök till åtgärder

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Madeleine Bichel; [2016]
  Keywords : broiler; slaktkyckling; föräldradjur; välfärdsproblem; foderrestriktioner; feed restrictions; broiler breeders; welfare problems;

  Abstract : Dagens slaktkycklingindustri har medfört flera välfärdsproblem för de avelsfåglar (föräldradjuren) som används för att producera slaktkycklingar och detta arbete syftar till att ge en överblick över dessa välfärdsproblem samt redogöra för eventuella försök till åtgärder som gjorts. De mest uppmärksammade problemen handlar om foderrestriktioner samt aggressiva beteenden vid parning. READ MORE