Essays about: "slaktungnöt"

Found 2 essays containing the word slaktungnöt.

 1. 1. Det perfekta spaltstallet för slaktungnöt : ett hjälpmedel för framtida nötköttsproduktion i Sverige

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Lukas Danielsson; [2020]
  Keywords : spaltstall; slaktungnöt; effektiv; tjuruppfödning;

  Abstract : Idag är lantbruket en pressad bransch som kämpar med stigande markpriser, dyra maskiner och ständig konkurrens om konsumenternas uppmärksamhet från andra marknader som inte producerar livsmedel på samma villkor som vi i Sverige. Inte minst påverkad av den senast nämnda är nötköttbranschen då stora mängder nötkött importeras och konsumeras. READ MORE

 2. 2. Styrd tillväxt och snabba foderstatsförändringar till växande slaktungnöt

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Kim Jäderkvist; [2011]
  Keywords : ungnöt; nötköttsproduktion; anpassningstid; kraftfoderandel;

  Abstract : För att på ett enkelt sätt kunna styra tillväxten hos nötkreatur i köttproduktion, framförallt under den sista tiden innan slakt, är det nödvändigt att veta vilka gränser det finns för hur snabbt en förändring i utfodringsintensitet, framförallt kraftfoderökning, kan genomföras. Ett flertal försök har visat att det är möjligt att anpassa nötkreatur till en kraftfoderbaserad diet med hjälp av ökade kraftfoderkoncentrationer under en begränsad tid. READ MORE