Essays about: "slaughter"

Showing result 1 - 5 of 209 essays containing the word slaughter.

 1. 1. Field study of the drought’s impact on feeding strategy and biological parameters in early lactation dairy cattle

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Mikaela Würtz; [2019]
  Keywords : dairy cattle; drought; energy balance; feeding; metabolism;

  Abstract : The summer of 2018 was unusually warm and dry. For animal production, this resulted in poor pastures, reduced harvests of crops, such as roughage and grains, and increased risk for heat stress in the animals. The drought led to problems as in shortage of animal feed, which made the feeding of dairy cattle difficult. READ MORE

 2. 2. Produktionsmodeller för nöt : hur uppfödningstiden påverkar energibehovet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Marcus Nilsson; Henrik Nilsson; [2019]
  Keywords : nötkött; produktionsmodeller; mellankalv; stut; tjur; kviga; slaktvikt; slaktålder;

  Abstract : Examensarbetet har utförts som en avgränsad del i Interregprojektet REKS ”Regional nöt- och lammköttsproduktion - en tillväxtmotor”. Interregprojektet har som mål att stärka den ekonomiska tillväxten hos nöt- och lammköttsföretag. De vill öka kunskapen om hur klimatbelastningen ser ut och vad som kan göras för att minska den. READ MORE

 3. 3. Faktorer som påverkar slaktmognad hos betesuppfödda höstlamm

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sarah Henry Bergman; [2019]
  Keywords : betesgrödor; gotlandsfår; slaktvikt; tillskottsutfodring; vinterlamm;

  Abstract : Gotlandsfåren som har en aktiv avelspopulation om 18 000 tackor är Sveriges van-ligaste fårras. Med en stark säsongsbunden brunst på hösten föds lammen under våren och slaktas traditionellt sätt på hösten efter betessäsongen. READ MORE

 4. 4. Grisars reaktion på luftfyllt skum

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Åsa Thurehult; [2019]
  Keywords : Bedövning av grisar; grisars beteende; bedömning av rädsla;

  Abstract : There are a majority of approved stunning methods for pig slaughter in Sweden. These include captive bolt stunner, rifles (including shotguns), electricity and carbon dioxide. Carbon dioxide and electricity are among the most common methods. READ MORE

 5. 5. Stress and meat quality in two lines of the Yorkshire pig breed: Swedish and Dutch

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Andreas Andersson; [2019]
  Keywords : Swedish Yorkshire; Dutch Yorkshire; stress; meat quality; behaviour test; novel Arena test; startle test; lactate; temperature and pH;

  Abstract : Pigs are exposed to several different environmental stressors in the modern production from weaning, mixing, crowding etc. Preslaughter stressors may result in meat quality problems, such as the formation of pale, soft and exudative meat as well as the formation of dark, firm and dry meat, which makes the meat to be unattractive. READ MORE