Essays about: "smärtcoping-strategier"

Found 1 essay containing the word smärtcoping-strategier.

  1. 1. Why Cope? Motivational Goals, Pain Catastrophizing and Coping Behaviors in Women with PVD

    University essay from Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Author : Malin Enlund Tuuvas; Rebecca Lennartsson; [2018]
    Keywords : Provoked vestibulodynia; motivational goals; pain catastrophizing; pain coping strategies; health psychology; provocerad vestibulodyni; motiverande mål; smärt-katastrofiering; smärtcoping-strategier; hälsopsykologi;

    Abstract : .... READ MORE