Essays about: "små blodmaskar"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the words små blodmaskar.

 1. 1. Urea för kontroll av hästens små blodmaskar : effekter på kläckning och larvutveckling

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Karin Klensmeden; [2020]
  Keywords : blodmask; häst; parasiter; urea; strongylider; ägg; kläckning;

  Abstract : Små blodmaskar, cyathostominer, är en grupp av endoparasiter som förekommer hos så gott som alla hästar. Vanligtvis orsakar detta inte några symptom, men i vissa fall kan det leda till kolik, avmagring, och diarréer, ibland med dödlig utgång. Blodmaskar har en direkt livscykel, där äggen kommer ut på betet i träcken. READ MORE

 2. 2. Frilevande larver av Strongylus vulgaris : en experimentell studie

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Julia Ling; [2020]
  Keywords : häst; bete; blodmask; strongylus vulgaris;

  Abstract : Den stora blodmasken, Strongylus vulgaris, drabbar hästar på betet. Parasiten har en fekal-oral livscykel som tar ca sex månader att fullborda. Infekterade individer sprider ägg från S. vulgaris via träcken, varpå äggen kläcks och larver utvecklas i träckhögen på betet. READ MORE

 3. 3. Anthelmintisk effekt av örtblandningen Equus Mundi på cyathostominer

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Isabella Karlsson; [2019]
  Keywords : häst; Equus Mundi; anthelmintika; avmaskning; örter; medicinalväxter; resistens;

  Abstract : Den vanligaste inälvsparasiten hos häst är små blodmaskar. De senaste 10–15 åren har en världsutbredd ökning av resistens mot dagens avmaskningsmedel bevittnats hos hästens små blodmaskar, vilket innebär att färre avmaskningspreparat finns att tillgå och andra metoder krävs för att få bukt med parasitproblemen. READ MORE

 4. 4. Egg reappearance period hos cyathostominer efter behandling med ivermektin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Johanna Fridolf; [2019]
  Keywords : anthelmintika; resistens; cyathostominae; små blodmaskar; ivermektin; ERP; egg reappearance period;

  Abstract : I princip alla hästar bär eller har någon gång exponerats för parasiter från släktet cyathostominae (hästens små blodmaskar), vilka är hästens vanligast förekommande endoparasiter. Infektionen är oftast inte märkbar men kan orsaka symtom i form av avmagring, diarré och kolik hos kraftigt infekterade individer. READ MORE

 5. 5. Resistens hos hästens små blodmaskar

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emilia Horn; [2018]
  Keywords : små blodmaskar; strongylider; Cyathostominae spp; häst; resistens; behandling; kontrollmetoder;

  Abstract : Hästens små blodmaskar är hästens vanligaste endoparasiter. Sjukdom är vanligen asymtomatisk, men vid hög parasitbörda kan diarré, plötslig viktminskning, trötthet och svaghet ses. Hästarna kan också drabbas av larval cyathostominos som orsakas av ett massutträde av larver ur tarmslemhinnan och som i värsta fall kan leda till döden. READ MORE