Essays about: "smågrisöverlevnad"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word smågrisöverlevnad.

 1. 1. Hur påverkar gyltans bobyggnadsbeteende modersegenskaperna och smågrisöverlevnaden?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Michaela Österman; [2021]
  Keywords : bobyggnadsbeteende; smågrisöverlevnad; smågrisdödlighet; bobygge; grisning;

  Abstract : Suggor har en stark vilja att bygga bo innan grisning trots att deras förhållanden har förändrats mycket från att bo utomhus till att nu bo inom den konventionella produktionen. Syftet med studien är att undersöka om gyltans bobyggnadsbeteende påverkar hennes modersegenskaper och därmed antalet avvanda smågrisar och avvänjningsvikterna, samt att undersöka varför smågrisarna dör. READ MORE

 2. 2. Ljusets och mörkrets effekt på suggor och gyltor : reproduktion, produktion och välfärd

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Julia Carlsson; [2020]
  Keywords : ljusperiod; ljus intensitet; artificiell belysning; säsongsbunden infertilitet; laktation; grisning;

  Abstract : Det är av stor ekonomisk betydelse för lönsamheten i en intensiv grisproduktion att ha fungerande reproduktion och produktion av smågrisar. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilken effekt ljus och mörker har för suggor och gyltor i olika produktionsstadier samt inverkan av ljusperiod eller ljusintensitet. READ MORE

 3. 3. Minska smågrisdödligheten : ett försök att med små medel minska dödligheten första veckan i smågrisens liv

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Matilda Cronqvist; [2018]
  Keywords : Smågrisproduktion; sugga; smågris; dödlighet; öka smågrisöverlevnad; värme; skift di;

  Abstract : Smågrisdödligheten ökar ju fler smågrisar suggan föder då det krävs mer av suggan bland annat en större försiktighet för att inte trampa eller lägga sig på sina smågrisar. Det krävs också att suggan har en bra mjölkproduktion för att kunna försörja ett större antal smågrisar. READ MORE

 4. 4. Utrymmeskrav i ekologisk grisproduktion : påverkan av grisnings- och digivningsboxens storlek i förhållande till suggans och smågrisarnas beteende och produktion

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Minna Kulokorpi; [2017]
  Keywords : utrymmeskrav; ekologisk grisproduktion; grisnings- och digivningsbox;

  Abstract : Enligt EU:s regler för ekologisk grisproduktion ska grisnings- och digivningsboxar för ekologiska besättningar ska vara minst 7,5 m2. Dock har det uppmärksammats att en del ekologiska besättningar i Sverige inte uppfyller kravet utan grisningsboxar som används i Sverige är enligt praxis 6 m2, byggda enligt de svenska djurskyddsbestämmelserna. READ MORE

 5. 5. Kullutjämning i smågrisproduktion, strategi, genomförande och effekt på smågrisars hälsa, tillväxt och överlevnad

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Mimmi Olsson; [2015]
  Keywords : kullutjämning; gris; smågris; avvanda smågrisar; sugga; smågrisdödlighet; tillväxt;

  Abstract : Trenden för Sveriges grisproduktion är att antalet grisproducenter minskar. För att öka konkurrenskraften i den svenska grisproduktionen, är en produktionseffektivitet och lönsamhet två viktiga parametrar. För detta är en minskad smågrisdödlighet viktigt. READ MORE