Essays about: "smågrisdödlighet"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the word smågrisdödlighet.

 1. 1. Hur påverkar gyltans bobyggnadsbeteende modersegenskaperna och smågrisöverlevnaden?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Michaela Österman; [2021]
  Keywords : bobyggnadsbeteende; smågrisöverlevnad; smågrisdödlighet; bobygge; grisning;

  Abstract : Suggor har en stark vilja att bygga bo innan grisning trots att deras förhållanden har förändrats mycket från att bo utomhus till att nu bo inom den konventionella produktionen. Syftet med studien är att undersöka om gyltans bobyggnadsbeteende påverkar hennes modersegenskaper och därmed antalet avvanda smågrisar och avvänjningsvikterna, samt att undersöka varför smågrisarna dör. READ MORE

 2. 2. Boxtemperaturens effekt på antalet avvanda smågrisar : en fältstudie under svenska förhållanden

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Fay Wharton; [2021]
  Keywords : Gris; sugga; grisning; kullnummer; box; temperatur; avvanda smågrisar;

  Abstract : Att maximera antalet avvanda smågrisar per sugga har blivit ett viktigt mål inom dagens svenska grisproduktion, men fortsatt stora problem med hög smågrisdödlighet utgör en utmaning för producenterna och har negativa konsekvenser för djurvälfärden. Temperatur är en miljöfaktor som kan inverka på smågrisdödligheten och som visat sig kunna variera mellan boxar i samma stall, men få studier har undersökt omgivningstemperaturens effekt på suggornas prestation under svenska produktionsförhållanden. READ MORE

 3. 3. Järnstatus och rutiner för järnsupplementering till svenska smågrisar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Amanda Bajraszewski; [2020]
  Keywords : smågris; järnstatus; järnsupplementering; hemoglobin; järnbristanemi; IDA;

  Abstract : Otillräckligt järnintag hos diande smågrisar resulterar snabbt i järnbrist och vidare järnbristanemi (eng. iron-deficiency anemia, IDA). IDA utgör ett allvarligt hälsoproblem hos våra domesticerade smågrisar, och leder till lägre tillväxt, mindre motståndskraft mot infektiösa sjukdomar och i värsta fall en ökad smågrisdödlighet. READ MORE

 4. 4. Ökad kullstorlek : hur ska vi ta hand om stora kullar när suggans spenar inte räcker till?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Sara Hammarberg; [2018]
  Keywords : kullutjämning; skiftesdigivning; amsugga; kullstorlek; råmjölk; mjölkersättning; födelsevikt;

  Abstract : Kullarna hos de västerländska moderraserna inom grisproduktionen har genom avelsarbete blivit allt större. Det har lett till att suggorna inte längre har fungerande spenar som räcker till alla smågrisar. READ MORE

 5. 5. Minska smågrisdödligheten : ett försök att med små medel minska dödligheten första veckan i smågrisens liv

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Matilda Cronqvist; [2018]
  Keywords : Smågrisproduktion; sugga; smågris; dödlighet; öka smågrisöverlevnad; värme; skift di;

  Abstract : Smågrisdödligheten ökar ju fler smågrisar suggan föder då det krävs mer av suggan bland annat en större försiktighet för att inte trampa eller lägga sig på sina smågrisar. Det krävs också att suggan har en bra mjölkproduktion för att kunna försörja ett större antal smågrisar. READ MORE