Essays about: "smågrisutfodring"

Found 1 essay containing the word smågrisutfodring.

  1. 1. Jämförelse av blötutfodringsanläggningar för grisar : intervju med blötutfodringsanvändare och säljare

    University essay from SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

    Author : Fredrik Nilsson; [2012]
    Keywords : blötutfodringsanläggningar; blötutfodring; slaktsvin; smågrisutfodring; suggutfodring; liquid feeding system;

    Abstract : Sedan tidigare har det inte funnits någon jämförelse mellan tillverkarna och vad det är som ingår i en blötutfodring. Tillverkarna har egna idéer om hur blötutfodringen skall vara uppbyggd och fungera. Det leder till skillnader mellan tillverkarna, vilka är intressanta att känna till vid investering av en blötutfodringsanläggning. READ MORE