Essays about: "småskalig livsmedelsproduktion"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words småskalig livsmedelsproduktion.

 1. 1. Perenn odling med jorden i fokus : odling av perenna frukt-, bär- och grönsakskulturer för en alternativ livsmedelsproduktion i svenska klimatzon fyra

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sara Östblom; [2018]
  Keywords : perenna grönsaker; fruktodling; bärodling; jordbearbetning; småskalig odling; självförsörjning;

  Abstract : I arbetet beskrivs inledningsvis jordbearbetningens negativa effekter på våra odlingsmarker. Vidare skildras jordbearbetningens omfattning i annuella odlingssystem jämfört med i perenna odlingssystem. READ MORE

 2. 2. Digitalisering av gårdsbutiken : en fallstudie av Local Food Nodes

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Hanna Engvall; Ylva Gustafsson; [2017]
  Keywords : gårdsbutik; livsmedel; digitalisering; innovation; relationsmarknadsföring; småskalig livsmedelsproduktion; livsmedelsstrategin;

  Abstract : Det svenska jordbruket har genomgått rationaliseringar och jordbruken har blivit allt större och mer specialiserade sedan slutet på 1900-talet. Mindre enheter har haft svårt att konkurrera och därför tvingats lägga ner. Intresset för närodlad mat har däremot växt i samhället under de senaste åren. READ MORE

 3. 3. Reproductive management and performance in smallholder dairy farms in Tajikistan

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Kajsa Celander; [2017]
  Keywords : Reproduction; reproductive performance; reproductive management; smallholder dairy farm; Tajikistan;

  Abstract : Tajikistan is classed as a lower-middle-income country with 1/3 of its population living in poverty, facing several challenges restraining its development. One contributing factor of restraining the development is the low level of income – individually and nationally. READ MORE

 4. 4. Från industriproduktion till mathantverk : en diskursanalys om ostproduktionen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Matilda Markne; [2012]
  Keywords : Diskursanalys; livsmedelsproduktion; småskalig produktion; ost; mathantverk; kunskap;

  Abstract : Den svenska livsmedelsproduktionen har sedan slutet av 1800-talet varit präglad av stora produktionsvolymer, stora enheter och en åtskillnad mellan produkt och producent. Denna norm för hur livsmedel produceras idag har jag valt att benämna industriproduktionsdiskursen. READ MORE

 5. 5. Gårdsanalyser av mjölkens sammansättning hos Svenska lantrasgetter med en mobil infraröd spektrometri-metod, MIRIS

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Madeleine Högberg; [2011]
  Keywords : getter; mjölksammansättning; kasein; osttillverkning; öronmärkning;

  Abstract : Svenska mjölkgetter hålls vanligen för ostproduktion, där ostarna oftast tillverkas i egna gårdsmejerier. Det finns idag en växande marknad för getost i Sverige och efterfrågan på lokalproducerade livsmedel har ökat, vilket innebär att den svenska getnäringen har en betydande roll inom ramen för miljö och närproducerande livsmedel. READ MORE