Essays about: "smartphone applications thesis"

Showing result 1 - 5 of 86 essays containing the words smartphone applications thesis.

 1. 1. SuperAcoustics - Development of Android application to measure sound reduction index

  University essay from Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Author : Karl Bengtsson; Elliot Sandefeldt; [2019]
  Keywords : Sound reduction index; Android; Application; Acoustic measurements; Sound insulation; Technology and Engineering;

  Abstract : Urban bosättning är vanligt i dagens samhälle och en övervägande andel av befolkningen bor i lägenheter, där ljudisolering är en viktig aspekt rörande trivseln i bostaden. Användning av smartmobiler för akustiska mätningar blir allt vanligare, men inget enkelt verktyg finns idag för att mäta och räkna ut reduktionstalet. READ MORE

 2. 2. Evaluating the Usability and Suitability of a Live Hockey Visualization in Mobile Augmented Reality

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Axel Weinz; [2019]
  Keywords : Human-computer interaction; mobile augmented reality; sports; usability; suitability; information visualization.;

  Abstract : During the last couple of years, mobile augmented reality (MAR) has seen an increase in its potential due to improved available hardware and software. Applications such as Pokémon GO and IKEA Place are just a few of the successful ways MAR can be used in. READ MORE

 3. 3. 3D-Printed Heat Exchanger

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Johannes Ljungman; [2019]
  Keywords : Additive Manufacturing; Heat Transfer; Heat Exchanger; Computational Fluid Dynamics; Computer Aided Design; Technology and Engineering;

  Abstract : Additiv tillverkning, eller 3D-printing, är på grund av sina många fördelar en ständigt ökande tillverkningsmetod. Designfriheten, det reducerade materialspillet, förkortad tid från ritning till färdig produkt och förmågan att kunna printa rörliga delar gör 3D-printing intressant för många olika användningsområden. READ MORE

 4. 4. Derivation of an Algorithm for the Analysis of Images of DNA molecules prepared with Denaturation Mapping

  University essay from Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Author : Maximilian Binzler; [2019]
  Keywords : Physics and Astronomy;

  Abstract : Denaturation mapping is a powerful and fast method for optically analyzing DNA molecules.It can be used to characterize DNA molecules on a scale of a few hundred base pairs which is sufficient for applications. READ MORE

 5. 5. Android Architecture Comparison: MVP vs. VIPER

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Author : Vladyslav Humeniuk; [2019]
  Keywords : software architectures; mobile development; android; mvp; viper; architecture comparison;

  Abstract : Android application development has been of interest since the first Android smartphone was released. Applications are constantly getting more complex as well as smartphone hardware is getting better. New ways of developing Android applications are developed with time. READ MORE