Essays about: "smitta till människa"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the words smitta till människa.

 1. 1. Resistens mot Caprin artrit encefalit och genetisk variation i αS1-kasein genen (CSN1S1) hos svenska getter

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Sofie Gunnarsson; [2020]
  Keywords : Kaprin artrit encefalit; maedi visna; virus; sjukdomsförekomst; CCR5; CSN1S1; kasein; αS1-kasein; osttillverkning; kopplingsojämvikt; genetisk variation; allelfrekvens;

  Abstract : Caprin artrit encefalit (CAE) och låga koncentrationer av αS1-kasein (αS1-kn) i mjölken är två problemområden inom den svenska getproduktionen. Caprin artrit encefalit är en virussjukdom som liknar humant immunbristvirus (HIV) hos människa och maedi visna hos får. READ MORE

 2. 2. West Nile virus i Sverige : har risken för spridning ökat efter fynd av Nilfebersmyggan?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Daniela Larsson; [2019]
  Keywords : West Nile fever; WNV; Culex modestus; häst; människa;

  Abstract : Virus är en vanlig orsak till sjukdomar världen över. West Nile virus sprids med myggor och orsakar sjukdomen West Nile fever hos bland annat människor och hästar. Sjukdomen kan ha allvarliga konsekvenser med neurologiska symtom och ibland dödlig utgång. Viruset upptäcktes ursprungligen i Uganda 1937 men har fått en omfattande spridning. READ MORE

 3. 3. Campylobacter hos hund och katt : analysmetoder, förekomst, klinisk relevans och eventuell smitta till människa

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Anne-Cathrine Jensen; [2017]
  Keywords : campylobacter; analysmetoder; förekomst; smitta till människa; klinisk påverkan;

  Abstract : Campylobacter spp. är en gramnegativ och mikroaerofil bakterie som i hög grad förknippas med matförgiftning efter intag av otillräckligt upphettat kycklingkött. Bakterien förekommer förutom hos fåglar även hos hund och katt där den i de flesta fall inte ger några kliniska symtom. READ MORE

 4. 4. Toxocara canis, prevalens hos hund och människa samt behandlingsrekommendationer hos valpar

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Cajsa Grape; [2017]
  Keywords : Toxocara canis; prevalens; valpar; zoonos; behandling;

  Abstract : Toxocara canis är hundens spolmask och parasiten förekommer globalt. T. canis är även en zoonos och kan smitta till människor. Prevalensen hos hundar och människor varierar främst mellan utvecklingsländer och industriella länder men även inom länderna på grund av bland annat geografiska-, socioekonomiska- och hygieniska-skillnader. READ MORE

 5. 5. Campylobacter spp. hos slaktkyckling : riskfaktorer på inhysningsnivå

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Kristin Svensson; [2016]
  Keywords : Campylobacter; slaktkyckling; inhysning; miljö; arbetsrutiner; livsmedelssäkerhet; broiler; housing; environment; routines; food safety;

  Abstract : Campylobacter spp. är en av de vanligaste orsakerna till gastroenterit hos människor världen över. Hantering och konsumtion av kycklingkött har länge varit en känd orsak till campylobacterios hos människa. READ MORE