Essays about: "sniglar"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word sniglar.

 1. 1. Control strategy of a pest slug, Arion lusitanicus, by using non-toxic Ferramol

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Patricia Galan De Castro; [2017]
  Keywords : Arion lusitanicus; Iberian slug; mollusk; biological control; life cycle; Ferramol; Pterostichus melanarius;

  Abstract : Arion lusitanicus has become one of the major pests of Sweden, both in agriculture and gardening. Its high capacity to feed and reproduce makes this slug a difficult pest to control. Molluscicides have been used as control agents, but they have harmful effects on crops. READ MORE

 2. 2. Sniglar som skadegörare : förekomst och behov av åtgärder

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Anna Nilsson; [2016]
  Keywords : sniglar; skadegörare; spansk skogssnigel; åkersnigel;

  Abstract : Syftet med det här arbetet är att öka kunskapen om vilka arter av sniglar som är skadegörare och visa på möjliga strategier för att kontrollera dem. Vilka arter av sniglar har vi som förekommer i Sverige och var förekommer de specifika arterna? Vilka av dem är stora skadegörare och vad är anledningen bakom det? Vilka åtgärder kan man ta till? Jag har begränsat arbetet till arter av sniglar som förekommer i Sverige och fokuserat på trädgårdsproduktion och fritidsodling. READ MORE

 3. 3. Sniglar i jordbruket : biologi och begränsning av skadeverkningar

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Fabian Ringdahl; [2016]
  Keywords : snigel; Deroceras reticulatum; Arion vulgaris; bekämpning; växtskydd; ekologi;

  Abstract : Sniglar anses vara skadedjur på höstsådda grödor i svenskt lantbruk. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka snigelns biologi, skadeverkningar och hur man bäst bekämpar dem. Ingen sådan sammanställning är gjord tidigare i Sverige vilket gör den här litteraturstudien unik. READ MORE

 4. 4. An Investigation into Predation, Mortality and Taphonomic Bias inthe Population Distribution of Neptunea contraria from theRed Crag of East Anglia

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Alexander Seale; [2016]
  Keywords : Predation; taphonomy; sampling bias; palaeobiology; gastropods; population distribution; Predation; tafonomi; provtagning snedhet; paleobiologi; snäckor; populationsfördelning;

  Abstract : Predation is a key factor in evolutionary dynamics. It disrupts the potential of fossilisation in prey items and is poorly recorded in the fossil record; failed predation in conical marine gastropods is recorded in scars. READ MORE

 5. 5. Angiostrongylus vasorum,differentialdiagnos att ha i åtanke vid respiratoriska symptom hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sanna Linnea Eleonora Eklund; [2016]
  Keywords : Angiostrongylus vasorum; hund; prevalens; dog; prevalence;

  Abstract : Angiostrongylus vasorum (A. vasorum) är en parasit som infekterar hundar. A. vasorum är en patogen nematod och som vuxen mask lever den i höger hjärthalva och lungartärerna. READ MORE