Essays about: "social and economical benefits"

Showing result 1 - 5 of 49 essays containing the words social and economical benefits.

 1. 1. SYSTEM ANALYSIS OF HIGH CAPACITY TRANSPORTS - Impact Assessment in the Terminal Network of DHL Freight Sweden

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : David Lindqvist; Marwan Salman; [2019-07-02]
  Keywords : HCT; LHV; Transportation; System Analysis; Sustainability; Road Freight; Transport Management; DHL;

  Abstract : Msc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 2. 2. Inter-Domain Electronic Identification : Challenges, Benefits and Needs

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Sam Tabibzadeh; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Electronic Identification (eID) systems allow users to authentication digitally to a service, often online. An inter-domain eID solution constitutes a single eID system which is accepted and used internationally, across borders. READ MORE

 3. 3. Caught in a foxtrap : Working single mothers´experiences of barriers, facilitators and wishes for support for physical activity.

  University essay from Umeå universitet/Fysioterapi

  Author : Marie-Madeline Gougeon; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Introduktion: Förvärvsarbetande ensamstående mödrar är en växande grupp I Sverige med högre risk för dålig hälsa och funktionedsättningar. De är inte tillräckligt fysisk aktiva för att få hälsovinster av fysisk aktivitet (FA). READ MORE

 4. 4. Flytt av stora träd som metod för att bevara gröna kulturmiljöer : med fokus på parkmiljöerna runt Station Haga i Göteborg

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maria Walter; [2018]
  Keywords : trädflytt; kulturmiljö; park; restaurering; stadsträd; förtätning;

  Abstract : Träden i staden bidrar med högt skattade ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska värden. Trots detta bygger vi successivt bort trädens utrymme då städerna förtätas. Även deras plats i parkerna tas i anspråk för att ge utrymme åt nya funktioner. READ MORE

 5. 5. A performance investigation of stormwater accommodations in Stockholm : A multi-criteria decision analysis

  University essay from KTH/Industriell ekologi

  Author : Martin Jonsson; [2017]
  Keywords : Multi-criteria Decision Analysis; stormwater management; rain garden; stormwater pond; infiltration trench;

  Abstract : Stormwater management is a problematic area and has during the last 20 years been given an increased attention due to more pollution in the cities. The increased pollution and contaminants in stormwater implicates risks for animals, humans, the ecosystem and receiving recipients. READ MORE