Essays about: "social capital"

Showing result 1 - 5 of 673 essays containing the words social capital.

 1. 1. The confidence for swedish authorities before and during the pandemic Covid-19

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Matilda Arvidsson; Emma Martinsson Schroderus; [2020-07-24]
  Keywords : ;

  Abstract : Trust has a fundamental importance in a society. Confidence for community institutions such as the government, the healthcare system, the police authority, the media and the public health agency is an important part of the functioning of society. READ MORE

 2. 2. CHALLENGES FOR CSOS LINKED TO FINANCIAL DEPENDENCY ON FOREIGN D0NORS. A case study of anti-corruption CSOs in Ukraine

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Peter Vervloet; [2020-04-30]
  Keywords : ;

  Abstract : Over the last 25 years anti-corruption policies have become inherent to the goal of building good governance within the field of development aid. Local anti-corruption civil society organisations (CSOs) in the countries of the former Soviet Union are important actors for demanding social accountability and legal reforms from their respective governments. READ MORE

 3. 3. The role of social networks in supporting micro and small entrepreneurship in Malawi

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : James Kumdana; [2020]
  Keywords : social networks; entreprenuership; bank Nkhonde; social capital; youth; Kinship networks;

  Abstract : In rural Malawi, the youth do not have access to credit and adequate entrepreneurship training. Despite alienation from Microfinance institutions, there are many Micro and Small Enterprises operating in the rural informal sector. READ MORE

 4. 4. Bygdebolag : en ny metod för landsbygdsutveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Sjöman; [2020]
  Keywords : bygdebolag; utvecklingsbolag; landsbygdsutveckling; socialt kapital; mobilisering; governance; Bourdieuconomics;

  Abstract : Kommunsammanslagningar och centraliseringar har lett till att statens närvaro på landsbygderna minskat och en större del av ansvaret för landsbygdsutveckling ligger på lokalsamhället. Mot den här bakgrunden har bygdebolagen växt fram – lokala aktiebolag som ägs av personer i eller med anknytning till bygden där all vinst återinvesteras i lokalsamhället. READ MORE

 5. 5. Lantmännens framtida roll : med fokus på medlemsföretagen och medlemmarna år 2030

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Elisabeth Hidén; Esther Svensson; [2020]
  Keywords : lantbruk; lantmännen; kooperativ;

  Abstract : Lantbruk påverkas av både interna och externa faktorer (Jordbruksaktuellt, 2018). Gårdarna i Sverige har de senaste åren genomgått strukturförvandlingar både internt och externt. Företagen har blivit större och färre (Jordbruksverket, 2020a) och dess produktion mer specialiserad (Edenbrandt, 2012). READ MORE