Essays about: "social capital"

Showing result 1 - 5 of 1139 essays containing the words social capital.

 1. 1. How to choose green?

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Adrian Thureborn; Jakob Ödman; [2022-02-28]
  Keywords : ;

  Abstract : This paper investigates if there is any difference between active managed funds and passive managed funds in regard to their risk-adjusted return. The thesis focuses on Swedish sustainable funds that invest in accordance with the ESG (environmental, governance and social) criteria during the time period 2011-2021. READ MORE

 2. 2. Strategic Planning for Climate Adaptation - a case study of Åre municipality

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Kajsa Kronkvist; [2022]
  Keywords : Climate change adaptation; municipal planning processes; landslide risk management; mountain tourist destinations; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Åre municipality, a well-known skiing resort in Sweden, has been classified as a primary risk area for landslides, due to a combination of global warming and increased pressure from expansion. The purpose of this study is to explore options to strengthen climate adaptation planning and reduce vulnerability in Åre. READ MORE

 3. 3. Individers användning av socialt kapital i den kollektiva utvecklingen av lokalsamhällen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frans Elf; [2022]
  Keywords : lokalsamhälle; lokal utveckling; socialt kapital; landsbygdsutveckling;

  Abstract : Syftet med den här studien är att undersöka betydelsen av kompetenserna hos ledande representanter inom civilsamhället i Sverige och deras möjligheter att omsätta sina kompetenser till utveckling för sina lokalsamhällen. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats där intervjuer med representanter från föreningar som arbetar med att utveckla sina lokalsamhällen på landsbygden har utgjort grunden för insamlandet av empiri. READ MORE

 4. 4. Fisketurism på Åland : en undersökning av möjligheter och svårigheter för en växande verksamhet inom naturturismen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tora Jonsson; [2022]
  Keywords : fisketurism; naturturism; Åland; handlingsutrymme; socialt kapital; allmänning;

  Abstract : Den här masteruppsatsen inom ämnet landsbygdsutveckling syftar till att undersöka vilka möjligheter och svårigheter entreprenörer inom fisketurism på Åland upplever att de möter i sina verksamheter. Den ämnar också undersöka hur de agerar för att förvalta och hantera de möjligheter och svårigheter de möter. READ MORE

 5. 5. Media representation of the LGBTQ+ community in Poland : Framing of politicized issues as a representation of political parallelism in the Polish public service broadcaster TVP

  University essay from Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Author : Natalia Joanna Bajor; [2022]
  Keywords : Minority representation; the LGBTQ community; framing analysis; political parallelism; media systems; CEE countries; Social Sciences;

  Abstract : This Master’s thesis analyzes the narratives that are used to portray the LGBTQ+ community and how they relate to the political parallelism of the Polish media system. The focus is on the online edition of TVP Info – the news channel of TVP, Poland’s public service broadcaster. READ MORE