Essays about: "social hållbarhet"

Showing result 1 - 5 of 428 essays containing the words social hållbarhet.

 1. 1. An active chain process of self-leadership : Dynamically practising self-leading strategies for sustainability

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Author : Mia Amilon; Stephanie Nguyen; [2022]
  Keywords : Leadership; self-leadership; personality; traits; dynamic; active; chain process; self-leadership strategies; strategies; strategy; education; chain; process; self-awareness; self-management; self-efficacy; outputs; outcome; sustainability; innovation; work performance; self-leading; awareness; thriving; health; mindfulness; social cognitive theory; self-regulation theory; self-control theory; intrinsic motivation theory; Självledarskap; ledarskap; ledare; självledarskapsstrategi; strategi; aktiv; dynamisk; process; kedjeprocess; personlighet; egenskap;

  Abstract : Title: An active chain process of self-leadership: Dynamically practising self-leading strategies for sustainability. Keywords: Active and dynamic, Chain process of self-leadership, Self-leadership strategies Background: Sustainability is important and of current interest, requiring all organisations to be well-functioning, committed to sustainability and create strategic decisions for their long-term sustainability. READ MORE

 2. 2. Factors for Sustainable Services : Managing Service Sustainability for Municipal Companies within the Swedish Energy Sector

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Isak Norberg; Joel Persson; [2022]
  Keywords : Services; Sustainability; Sustainability Performance; Business Development; Tjänster; Hållbarhet; Hållbarhetsprestanda; Affärsutveckling;

  Abstract : The energy sector faces massive challenges regarding climate change. Simultaneously, the energy sector is amid a servitization process oftransitioning and creating new value-offerings to meet customer demand. READ MORE

 3. 3. Hållbart styrande i små och medelstora företag : en kvalitativ forskningsstudie om hållbara styrverktyg med hänsyn till företagets resurser

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Thea Lempiäinen; Carolina Witell; [2022]
  Keywords : hållbarhet; styrverktyg; SME; resursbaserad teori; begränsade resurser;

  Abstract : Att arbeta hållbart inom SME ses oftast som ett problem på grund av begränsade resurser. SME är i behov av en tydligare vägledning kring hur de kan arbeta med sina resurser på ett effektivt sätt. Tidigare forskning har fokuserat på antingen styrverktyg eller utvecklingen av hållbarhetsarbete. READ MORE

 4. 4. Evaluation of Bioenergy With Carbon Capture and Storage Through Multi-criteria Decision Analysis : A Case Study of a Swedish Pharmaceutical Company

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Aleksander Vuksanovic; Marko Gajic; [2022]
  Keywords : CCS; BECCS; MCDA; PESTLE; Opportunities and Challenges; Sustainability; Carbon neutral; Carbon negative; Pharmaceutical industry; Climate change mitigation action; CCS; BECCS; MCDA; PESTLE; Möjligheter och utmaningar; Hållbarhet; CO2 neutral; CO2 negativ; Läkemedelsindustri; Åtgärder för att begränsa klimatförändring;

  Abstract : The latest report from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) highlights the great threats of climate change. The chemical industry, including the pharmaceutical sector, is one of the significant contributors to global greenhouse gas emissions (GHG), representing nearly 7% of global carbon dioxide (CO2) emissions. READ MORE

 5. 5. Consumers behavior during the Covid-19 pandemic : A quantitative study on consumers' experience and purchase decision about fast fashion advertising on social media during the Covid-19 pandemic

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Author : Elin Jalmgård Väkeväinen; Josephine Martinelle; [2022]
  Keywords : Social media; online advertising; vivid advertising; interactive communication; OBA; online consumer behavior and consumer purchase decision.;

  Abstract : Bakgrund: Sociala medier har blivit en plattform för kommunikation mellan företag och konsumenter. Konsumenter kan samla information innan ett köp och därför är annonsering på sociala medier ett strategiskt verktyg för att rikta in sig på konsumenter och skapa behov. READ MORE