Essays about: "social hållbarhet"

Showing result 1 - 5 of 372 essays containing the words social hållbarhet.

 1. 1. Co-working in Västerbotten : Exploring the potential of co-working places in sparsely populated areas in Northern Sweden

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Author : Karin Holmstrand; [2021]
  Keywords : co-working spaces; sparsely populated areas; sustainability;

  Abstract : Over the past decades, the concept of ‘co-working’ has spread rapidly across the globe – however, mainly in urban areas. By contrast, this study focusses on the potential of co-working places in sparsely populated inland municipalities in Västerbotten, a region in northern Sweden with uneven population patterns. READ MORE

 2. 2. Hur kommunicerar ett av Sveriges större skogsföretag sitt CSR-arbete? : en fallstudie av Holmens CSR-arbete och kommunikation

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Anna Gustafsson; Mathilda Mickelsson; [2021]
  Keywords : corporate social responsibility; hållbart skogsbruk; triple bottom line; legitimitet; kommunikation;

  Abstract : Skogen är en betydande naturresurs för Sverige och har en avgörande roll för att nå de globala målen i Agenda 2030. Det är tydligt att det existerar meningsskiljaktigheter mellan olika aktörer inom skogsindustrin och det finns en pågående diskussion om dagens skogsbruk kan anses vara hållbart eller inte. READ MORE

 3. 3. 8 Insikter om Urbana postindustriella tomrum : en guide för social hållbar utveckling vid förtätning av postindustriella områden

  University essay from SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Author : Malin Johansson; Ilse Köhne; [2021]
  Keywords : förtätning; hållbar utveckling; social hållbarhet; urbana postindustriella tomrum; postindustriella områden; solida figurer;

  Abstract : Samtida städer står inför två stora utmaningar. Den ena är urbanisering och den andra är befolkningstillväxt. För att bemöta utmaningarna och samtidigt sträva efter en hållbar utveckling förtätas städer inåt. READ MORE

 4. 4. Effekter av ätbara perenner som inslag i den småskaliga grönsaksproduktionen : en intervjustudie i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Hanna Jalilvand Forslund; Vera Celia Öster; [2021]
  Keywords : småskalig odling; ätbara perenner; social hållbarhet; ekonomisk hållbarhet; ekologisk hållbarhet;

  Abstract : I det här arbetet undersöks hur en introduktion av perenna grödor kan påverka den småskaliga grönsaksproduktionens sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet, med avstamp i att många småskaliga odlare har svårt att få företaget att gå runt. I denna studie har kvalitativ information samlats in genom fem intervjuer med småskaliga odlare som integrerat ätbara perenner i form av bär, frukt, grönsaker och nötter i sina odlingar, detta för att få en bild av hur det ser ut inifrån företagen. READ MORE

 5. 5. Green Funds : An Analysis of the Product Specific Disclosures of the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation 2019/2088

  University essay from Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Author : Isabella Tanskanen; [2021]
  Keywords : capital markets law; financial markets law; financial market; ESG; sustainability; funds; green;

  Abstract : Sustainability has started to play a greater role on the financial market and a larger number of investors are searching for financial products that contribute to the environment and the sustainable development. However, the numerous definitions of sustainable investments and green funds make the investment decision-making process difficult for investors and allow companies to “greenwash” their products. READ MORE