Essays about: "social hållbarhet"

Showing result 1 - 5 of 289 essays containing the words social hållbarhet.

 1. 1. A Comparison of the Ecological, Social and Economic Sustainability in Adaptation Strategies in The Maldives and Kiribati

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Charlotte Blomberg; Sandra Blomvall; [2020]
  Keywords : Maldives; Kiribati; sustainable development; sea level rise; climate change; adaptation; SIDS; NAPA;

  Abstract : Havsnivån stiger över hela världen på grund av termisk expansion och smältande glaciärer orsakade av den globala uppvärmningen. Maldiverna och Kiribati är några av de lägst liggande atolländerna i världen vilket gör dem särskilt utsatta för den förväntade havsnivåhöjningen. READ MORE

 2. 2. Transition Towards Renewable Energy inDeveloping Countries : A Case Study of Cuba

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Andreas Valdmaa; Veronica Ehrström Eklöf; [2020]
  Keywords : Paris Agreement; Renewable Energy; Developing Countries; Transition; Energy Mix; Sustainability; Cuba; Parisavtalet; Förnybar Energi; Utvecklingsländer; Omställning; Energimix; Hållbarhet; Kuba;

  Abstract : The Paris Agreement was introduced in 2015 with the purpose to actualize a more sustainablefuture and diminish the effects of climate change, caused by mankind. Since its establishment,the Paris Agreement has induced actions over the globe with consequences to last for centuries. READ MORE

 3. 3. Virtual Reality – a solution for sustainable travel?

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Author : Johanna Lööv; Rickard Lundgren; [2020]
  Keywords : Generation Y; Virtual Reality; sustainable tourism; UTAUT2; virtual tourism; strategic communication; digital communication; Social Sciences;

  Abstract : Denna studie har som syfte att undersöka hur Generation Y, en demografisk grupp som kännetecknas av miljöomtanke, teknologianvändning och resande betraktar den avancerade och multisensoriska kommunikationsformen Virtual Reality (VR) ur ett perspektiv av resande och hållbarhet. Målet är att förstå vilka faktorer som påverkar Generation Y att acceptera och använda VR för resande, samt att undersöka huruvida fenomenet anses vara ett miljömässigt hållbart alternativ till konventionellt resande. READ MORE

 4. 4. Upprustning av ett funktionalistiskt centrum : omgestaltning av ett torg och en affärsgata i Finntorp i Nacka kommun för ett första steg i utvecklingen mot hållbarhet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rasmus Klingstedt; [2020]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltning; hållbarhet; centrum; torg; affärsgata; funktionalism;

  Abstract : Finntorps centrum är ett lokalt centrum från 50- och 60-talet beläget mitt på Västra Sicklaön i Nacka kommun. I Nackas översiktsplan står att Sicklaön ska utvecklas till en tät stad fram till år 2030. Dock finns inga byggplaner för det något eftersatta Finntorps centrum. READ MORE

 5. 5. Lönsam stadsodling : strategier och affärsmodeller för kommersiell stadsodling i Malmö

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Anton Castenberg; [2020]
  Keywords : urban; odling; stadsbruk; jordbruk; affärsstrategi; hållbar stadsutveckling; ekonomi; urban; odling; stadsbruk; jordbruk; affärsstrategi; hållbar stadsutveckling; ekonomi; småskalig; grönsaksodling; närodlat; småskalig; grönsaksodling; närodlat;

  Abstract : Intresset för stadsodling i Malmö är stort och det finns en mängd olika odlingsprojekt i staden, både med social och kommersiell inriktning. Detta arbete fokuserar på den kommersiella inriktningen och utgår ifrån projektet Stadsbruk som hjälpt många entreprenörer att starta upp sina odlingsföretag i staden. READ MORE