Essays about: "social hållbarhet"

Showing result 1 - 5 of 330 essays containing the words social hållbarhet.

 1. 1. Co-working in Västerbotten : Exploring the potential of co-working places in sparsely populated areas in Northern Sweden

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Author : Karin Holmstrand; [2021]
  Keywords : co-working spaces; sparsely populated areas; sustainability;

  Abstract : Over the past decades, the concept of ‘co-working’ has spread rapidly across the globe – however, mainly in urban areas. By contrast, this study focusses on the potential of co-working places in sparsely populated inland municipalities in Västerbotten, a region in northern Sweden with uneven population patterns. READ MORE

 2. 2. Effekter av ätbara perenner som inslag i den småskaliga grönsaksproduktionen : en intervjustudie i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Hanna Jalilvand Forslund; Vera Celia Öster; [2021]
  Keywords : småskalig odling; ätbara perenner; social hållbarhet; ekonomisk hållbarhet; ekologisk hållbarhet;

  Abstract : I det här arbetet undersöks hur en introduktion av perenna grödor kan påverka den småskaliga grönsaksproduktionens sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet, med avstamp i att många småskaliga odlare har svårt att få företaget att gå runt. I denna studie har kvalitativ information samlats in genom fem intervjuer med småskaliga odlare som integrerat ätbara perenner i form av bär, frukt, grönsaker och nötter i sina odlingar, detta för att få en bild av hur det ser ut inifrån företagen. READ MORE

 3. 3. Organizational Structure, Communication, and Performance : Relationship to integrated management system

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Author : Victoria Löfgren; Aivi Eklund; [2021]
  Keywords : Communication; Management System; Organizational Structure; Performance; Quality; Kommunikation; Kvalitet; Ledningssystem; Organisationsstruktur; Prestanda;

  Abstract : The study aims to research factors that impact organizational structure, communication, performance, and if the management system has any significant ability to improve the outcome. The study is a case study of an organization where twenty-five employees were invited to participate in the survey and express how they perceive the management system. READ MORE

 4. 4. The process towards environmental sustainability and the influence of perceptions : A comparative qualitative case study on perceptions of pro-environmental consumption among students at Linnaeus University

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Author : Elin Petersson; [2021]
  Keywords : Sustainable development; individual perceptions; pro-environmental consumption; pro-environmental behavior; diffusion of innovations; Hållbar utveckling; individuell uppfattning; miljövänlig konsumtion; miljövänligt beteende; innovationsspridningsteori;

  Abstract : Consumption is a major contributor to environmental harm, and also one area where the Swedish performance is in urgent need of improvement. While it is well known that changes are needed on all societal levels for sustainability to be realized, it is unclear whether the population is aware of which changes that refers to, since the impacts from individual consumption remain high. READ MORE

 5. 5. Gestaltningsförslag för utemiljön vid samfälligheten Fläderblomman : med utgångspunkt social hållbarhet och ståndortanpassat växtmaterial

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Camilla Magnusson; Susanna Mikkonen Lundahl; [2021]
  Keywords : social hållbarhet; ståndortanpassad design; hållbar design; förbättrad boendemiljö; gestaltning av utemiljö;

  Abstract : I det här examensarbetet undersöks hur utemiljön på samfällighetsområdet Hofterup- Fläderblomman kan bli grönare och mer varierad än vad den är idag. Frågeställningen som besvaras är om boendevärdet på Fläderblomman kan ge en bättre social hållbarhet genom att tillföra mer växtlighet samt vilka växter som är lämpliga för platsens ståndort. READ MORE