Essays about: "social identity perspective"

Showing result 1 - 5 of 216 essays containing the words social identity perspective.

 1. 1. Efter solnedgång : upplevelse av ljus ur en landskapsarkitekts perspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Angelin; [2020]
  Keywords : atmosfär; ljus; ljusdesign; ljusinstallationer; ljussättning; upplevelse; urbana rum;

  Abstract : Stadens arkitektoniska uttryck växer och förändras konstant för att hålla sig i fas med ny teknologi och nya belysningsprinciper. I vår tid finns ett stort utbud av möjligheter när det gäller ljussättning, men vad betyder ljussättning i staden för en landskapsarkitekt? En del av en landskapsarkitekts jobb handlar om att tillgängliggöra staden och ge var plats sin identitet. READ MORE

 2. 2. The endless loop of us-against-them in a football context. A Swedish study on legitimacy from the supporter's perspective

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Hampus Haaranen; [2019]
  Keywords : Football; Supporter perspective; Legitimacy; Policing; Elaborated Social Identity Model;

  Abstract : The purpose of this study was to investigate the football supporters’ perspective on problems and the police in a Swedish football context. More specific, the study examined the indirect effect of legitimacy on perceived violence/disorders and the supporter-police relationship through social identity, aggression and morality. READ MORE

 3. 3. Records roles in Corporate Sustainability Reporting : An explorative study of corporate sustainability reporting from an archives and information science perspective

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Author : Tove Engvall; [2019]
  Keywords : Sustainability reporting; corporate accountability; records; globalization; sustainable development;

  Abstract : Calls for more responsible companies, have led to initiatives and legislations of sustainability reporting, in order to improve corporate transparency and accountability regarding companies economic, environmental and social impact. The aim of the research was to explore records roles in corporate sustainability reporting, which is discussed from an archives and information science perspective. READ MORE

 4. 4. Ett gestaltningsförslag i Sege park Malmö : socialt hållbar gestaltning i en kulturhistorisk värdefull miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sara Pettersson; [2019]
  Keywords : Sege park; hållbarhet; social hållbarhet; förtätning; gestaltning; socialt hållbar gestaltning; kulturhistorisk miljö;

  Abstract : Detta examensarbetet handlar om Sege park, ett gammalt sjukhusområde som byggdes på 1930- talet i Malmös östra utkant. Det gamla sjukhusområdet ska idag byggas om till bostadsområde och samtidigt förtätas. Projektet beskrivs som ett ”spjutspetsprojekt” där nya innovativa lösningar skall testas med hållbarhet i fokus. READ MORE

 5. 5. Local identity and place branding use as a corporate branding strategy. The case of Länsförsäkringar

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Rocío Martínez Climent; [2019]
  Keywords : local identity; identity; place branding; local place branding; social media; visual semiotic analysis;

  Abstract : This master thesis aims to contribute to the available literature on how place branding can be used for enhancing local identity and how this affects audience participation, in particular: engagement on social media. The case of two campaigns of the Swedish cooperative bank Länsförsäkringar are used to demonstrate the initial hypothesis: local identity and place branding use in campaigns as part of a corporate branding strategy increases followers’ engagement and participation on social media. READ MORE