Essays about: "sociala bestämningsfaktorer"

Found 4 essays containing the words sociala bestämningsfaktorer.

 1. 1. Now you see it, now you don’t - A literature-based study on identifying normative whiteness in relation to structural racism and social determinants of health

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Author : Laura Voutilainen; [2019-08-01]
  Keywords : whiteness; critical race and whiteness studies; social determinants of health; public health; structural racism; vithet; kritiska ras- och vithetsstudier; hälsans sociala bestämningsfaktorer; folkhälsovetenskap; strukturell rasism;

  Abstract : Bakgrund: Strukturell rasism betraktas alltmer som en central faktor för skillnader i hälsans sociala bestämningsfaktorer. Att eliminera sådana strukturer kan därmed ses som ett centralt mål för att nå jämlik hälsa för alla med lika villkor. Rollen av normativ vithet har dock inte ännu betraktats som en faktor inom folkhälsoområdet. READ MORE

 2. 2. Hur vet vi om vi gör skillnad? : om Malmö stads arbete för en jämlik hälsa

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Ekstam; [2019]
  Keywords : social hållbarhet; hälsa; Malmö; jämlikhet; stadsutveckling; sociala bestämningsfaktorer;

  Abstract : Studien undersöker Malmö stads arbete för en jämlik hälsa. 2013 släpptes Malmökommissionens slutrapport med mål och åtgärdsförslag baserade på WHOs rapport Closing the gap i a generation. Den här uppsatsen handlar om jämlik hälsa kopplat till hållbar stadsutveckling och hälsans sociala bestämningsfaktorer. READ MORE

 3. 3. The experience of living with sensory hyperreactivity (SHR) : Accessibility, financial security and social relationships

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Author : Anna Söderholm; [2010]
  Keywords : Sensory hyperreactivity SHR ; Multiple chemical sensitivity MCS ; odor intolerance; disability; accessibility; health determinants; Sensorisk hyperreaktivitet SHR ; Multiple chemical sensitivity MCS ; doftöverkänslighet; funktionshinder; tillgänglighet; hälsans bestämningsfaktorer;

  Abstract : Purpose: The purpose of the present study was to illuminate how individuals living with SHR, experience its impact on accessibility, financial security and social relationships. Method: A qualitative approach was used. The participants were recruited by advertising on the website for “The network for people with odor intolerance”. READ MORE

 4. 4. WHAT IS HEALTH - A qualitative study on the concept of health of Internal Displaced women in Georgia

  University essay from Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Author : Anneli Hagen Andersson; Zandra Persson; [2010]
  Keywords : Concept of health; Control; Georgia; Identity; Internal Displaced People; Marmot; Qualitative study; Women;

  Abstract : Syftet med denna studie var att undersöka begreppet hälsa bland kvinnliga georgiska internflyktingar (Internal Displaced People, IDP). Detta är en empirisk studie med en kvalitativ metod som bygger på semi-strukturerade intervjuer. Sammanlagt sju IDP kvinnor i staden Zugdidi i Georgien deltog. READ MORE