Essays about: "sociala medier"

Showing result 1 - 5 of 269 essays containing the words sociala medier.

 1. 1. Evaluating Brand Perception Regarding Sustainability through Digital Marketing

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Amber Javed; [2022]
  Keywords : digital marketing; social media; sustainability; climate change; online media; marketing campaign; fashion brands; brand management; consumer behaviour; brand loyalty; brand image; carbon footprints;

  Abstract : This study evaluates the effect of sustainable business practices on brand perception. Digital marketing is a vital tool for any business, and sustainability is a significant element in brand management and marketing. READ MORE

 2. 2. Produktionslandets inflytande : The influence of country-of-production

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Alva Jürgens; Hanna Sandberg; [2022]
  Keywords : Country of Production; Purchase Intention; Country Equity; Country Awareness; Country Loyalty; Country Image; Perceived Value; Produktionsland; köpintention; nationsvärde; nationskännedom; nationslojalitet; nationsuppfattning; upplevt värde;

  Abstract : Studien syftar till att undersöka hur modeföretags val av produktionsland påverkar svenska konsumenternas köpintention. Resultatet ska kunna användas som ett motiv av företag inom modesektorn i deras beslut om produktionsland. READ MORE

 3. 3. Consumers behavior during the Covid-19 pandemic : A quantitative study on consumers' experience and purchase decision about fast fashion advertising on social media during the Covid-19 pandemic

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Author : Elin Jalmgård Väkeväinen; Josephine Martinelle; [2022]
  Keywords : Social media; online advertising; vivid advertising; interactive communication; OBA; online consumer behavior and consumer purchase decision.;

  Abstract : Bakgrund: Sociala medier har blivit en plattform för kommunikation mellan företag och konsumenter. Konsumenter kan samla information innan ett köp och därför är annonsering på sociala medier ett strategiskt verktyg för att rikta in sig på konsumenter och skapa behov. READ MORE

 4. 4. Illustrative Mapping of Migration Campaigns in the Southern European Region during the COVID-19 Pandemic : A comparative approach

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Manuele Micheloni; [2022]
  Keywords : Digital Migration; Migration; Southern Europe; Data Visualization; Digital Campaign; COVID 19; Policy Development; Public Fundings; Migration Narratives; Digital Migration; Migration; Södra Europa; Datavisualisering; Digitalkampanj; COVID 19; Policyutveckling; Offentlig Finansiering; Migrationsnarrativ;

  Abstract : Within the contemporary migration field, from a theoretic point of view, the communication aspect of it has been identified as an emerging priority, as its impact can affect both the public opinion and policymaking itself. In order to identify trends portraying migration narratives, as ways of representing the migration phenomena in a set historiographical context, a dataset comprehending migration-related campaigns has been developed during the timeframe 2009 - 2018. READ MORE

 5. 5. Hull hos hund och hundägarens inställning till utfodring och övervikt

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Pia Gerstenlauer; Patricia Thorsell; [2022]
  Keywords : Body condition score; BCS; fetma; hullbedömning; kunskap; utfodringsrutiner;

  Abstract : Övervikt och fetma är en alltmer vanligt förekommande sjukdom hos hundar. I denna enkätstudie undersöks hundägares kunskap kring övervikt, hullbedömning och utfodring samt eventuella samband till deras egen hunds hull. READ MORE