Essays about: "sociala medier"

Showing result 1 - 5 of 170 essays containing the words sociala medier.

 1. 1. Up next: Recommended for you by YouTube : A case study analysis on the implications of YouTube’s advertising-based business model on the US 2016 presidential elections.

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Anne-Lotte Hoekstra; [2020]
  Keywords : persuasive technology; social media theory; advertisement-based business model; game theory; sensationalism.; övertygande teknik; teori för sociala medier; annonsbaserad affärsmodell; spelteori; sensationalism;

  Abstract : The information technology revolution has completely changed the world economy. This industry that has revolutionized many aspects of social life, created an incredible amount of jobs, and generated an enormous amount of wealth, has been growing exponentially fast since the beginning of this century. READ MORE

 2. 2. Nike’s Dream Crazy campaign and how it influenced views and opinions towards the brand

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Oskar Brandberg; Mathias Myrefelt Norlinger; Kevin Ngo; [2020]
  Keywords : Nike; Swedish consumer behaviour; Political Consumerism; Kaepernick; Political stance; Business and Economics;

  Abstract : Purpose: In 2018 Nike launched an advertisement campaign called “Dream Crazy” that provoked controversial reactions in social media and large coverage in the media. This qualitative study aims to find out what Swedish students aged 19-24 think of specifically the political aspect of that campaign, and how much it matters and influences their decision making when choosing products. READ MORE

 3. 3. En kvalitativ studie om att upptäcka psykisk ohälsa hos elever på gymnasieskolor. : "Du, håll lite koll på den här eleven"

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Author : Sarah Åberg; Alexander Johansson; Lillemor Frisk; [2020]
  Keywords : Psykisk ohälsa; gymnasium; elevhälsa; faktorer och hinder;

  Abstract : Syftet med studien var att öka kunskapen om hur elevhälsan på gymnasieskolor arbetar med psykisk ohälsa samt att undersöka vilka faktorer som professionella beskriver kan leda till utveckling av psykisk ohälsa bland elever. För att svara på detta används en kvalitativ metod. READ MORE

 4. 4. Potato farmers’ decision-making under uncertainty : a study about farmers’ reference points and domain specific risk preferences.

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Daniel Pettersson; [2020]
  Keywords : eckel and grossman method; experimet; farmers; potato cultivation; prospect theory; reference point; risk domains; risk preference;

  Abstract : Swedish agriculture has declined for several decades, and for potato cultivation, the decrease has been particularly dramatic. At the same time, Sweden has adopted a national food strategy that aims to increase the production of foodstuff in Sweden. If this strategy is to be realized, the trend of declining production must be reversed. READ MORE

 5. 5. Att våga våga : en studie om självhushållare, deras drivkrafter och skapandet av en ny social rörelse

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Östensson; [2020]
  Keywords : självhushållare; gröna vågen; ruralisering; meningsskapande;

  Abstract : Världen är i förändring och vi står inför en rad framtida utmaningar. Bland annat kommer fossildrivna städernas hegemoni utmanas allt mer i takt med att oljan blir dyrare att framställa. Det leder till en högre grad av ruralisering, men redan idag finns ett flyttmönster av stadsmänniskor in till landsbygden. READ MORE