Essays about: "socialisering"

Showing result 1 - 5 of 22 essays containing the word socialisering.

 1. 1. Socialisering och träning av kaniner i medicinsk forskning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Louise Ersbring; [2021]
  Keywords : kanin; hantering; träning; socialisering; fasthållning; rädsla; stress;

  Abstract : Kaninen används till en rad olika områden inom medicinsk forskning. Människans närvaro kan utgöra en permanent källa till stress försökskaninen, vilket kan ha negativ inverkan på djurvälfärd och forskningsresultat via dess effekt på diverse fysiologiska och kemiska parametrar. READ MORE

 2. 2. Social behaviour and sociability traits of dairy calves raised in a cow-calf contact system : cow-calf together project

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Maria Mwebaza Nabukalu; [2021]
  Keywords : cow-calf contact system; socialization; animal welfare; sociality; sociability; dairy calves; affiliative and antagonistic behaviours;

  Abstract : Calves are usually separated from their dams a few hours after birth, placed in individual house pens, cages or hutches and fed on milk replacer. This system has many welfare and ethical implications on the dam and calf, especially as regards to their bonding and natural behaviours. READ MORE

 3. 3. The Role of Professional Identity in Digital Transformation : The Case of Heavy Equipment Operators in the Swedish Earth-Moving Industry

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Robin Wänlund; Bobby Zhou; [2021]
  Keywords : Professional identity; Change management; Digital transformation; Earth-moving contractor; Heavy equipment operator; Professionell identitet; Förändringsarbete; Digital transformation; Maskinentreprenad; Maskinförare;

  Abstract : Digital transformation has become a hot topic both amongst practitioners and researchers. However, a vast majority of industries are struggling with collecting the benefits from digital transformation, and the Swedish earth-moving industry is no exception. READ MORE

 4. 4. Ready or not? – Swedish municipalities’ and developers’ readiness for planning a safe and secure public environment : An exploratory study regarding the readiness for a selection of Swedish municipalities and private developers for planning a safe and secure public environment

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Emil Holmlund; [2020]
  Keywords : CPTED; Municipalities; Safety; Security; Sweden; Readiness; Urban environments; Planning; Kommuner; Trygghet; Säkerhet; Sverige; Planering; Stadsplanering;

  Abstract : De miljöer vi planerar för och bygger idag är de platser där kommande generationer kommer att bo och vistas. Det offentliga miljöerna fungerar som en plats för möten och socialisering, därför måste det vara säkert och tryggt för alla människor. READ MORE

 5. 5. The role of corporate culture in managing cultural diversity - A case study on a German multinational company

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Author : Rafiul Abedin Chokder; Paulina Vanessa Díaz Tapia; [2019]
  Keywords : National Culture; Corporate Culture; Germany; MNC; Employee’s Perception.; Nationell kultur; Företagskultur; Tyskland; MNC; Medarbetares uppfattning.;

  Abstract : Research Aim: Our aim is to understand how multinational companies integrate cultural diversity of employees in their corporate culture. To achieve this objective, we compare the employees’ perception with the company's view on the topic. Design/methodology/approach: A qualitative case study is conducted with three sets of questionnaires. READ MORE