Essays about: "socialization effects"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the words socialization effects.

 1. 1. Hemlösa katter som djurunderstödd insats på äldreboenden – ett win-win-upplägg

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emilie Wass; [2019]
  Keywords : katt; hemlösa katter; djurunderstödd insats; äldreboende; katthem; samarbete;

  Abstract : I Sverige finns ett stort djurskyddsproblem med hundratusentals övergivna och hemlösa katter. Ett annat problem i det svenska samhället är att många äldre människor, framförallt de som bor på permanenta äldreboenden, lider av ensamhet, depression och låg aktivitetsnivå. READ MORE

 2. 2. Dark personality traits explain individual differences in organizational preferences

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Lena Schumacher; [2019]
  Keywords : dark personality traits; dark triad; social dominance orientation; military ethics; human rights; self-selection; Social Sciences;

  Abstract : Research in personality psychology has shown that individuals choose careers led by their personality. More specifically, dark personality traits seem to drive people towards specific environments—with detrimental effects in the workplace. READ MORE

 3. 3. Loot boxes: gambling in disguise? : A qualitative study on the motivations behind purchasing loot boxes

  University essay from Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Author : Anh Nguyen; Denise Randau; Adrian Mirgolozar; [2018]
  Keywords : lootboxes; gaming; gambling;

  Abstract : Background: In the last two decades, the rapid technological advancement in digital solutions had paved way for a transition of traditional gambling activities to internet-based platforms. Online casinos with video-game-like features have become a common platform for gambling. READ MORE

 4. 4. Sociala värden på miljöns villkor : en studie av naturreservatets aktiva bidrag till hållbar utveckling

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Litsmark; [2018]
  Keywords : naturreservat; hållbar utveckling; naturkontakt; hälsa; miljöengagemang; miljökvaliteter; sociala värden;

  Abstract : Naturen ha en lång rad positiva effekter på hälsa och välmående och kan även bidra till människors miljöengagemang och en hållbar livsstil. Att hitta former för att erbjuda människor naturkontakt kan därför vara väsentligt för att hantera dagens folkhälso- och miljöproblem. READ MORE

 5. 5. The Impact of Segregation on Failing Labor Market Integration in Sweden – Causal or Not?

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Adam Josefsson; [2017-02-07]
  Keywords : segregation; labor market integration; education; housing market; ethnic networks;

  Abstract : Labor market integration of immigrants is an important issue in the political debate in manycountries. Segregation is one factor often assumed to impact labor market integrationnegatively – through processes related to socialization, networks or stigmatization. READ MORE