Essays about: "socialt beteende"

Showing result 1 - 5 of 57 essays containing the words socialt beteende.

 1. 1. Stress and meat quality in two lines of the Yorkshire pig breed: Swedish and Dutch

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Andreas Andersson; [2019]
  Keywords : Swedish Yorkshire; Dutch Yorkshire; stress; meat quality; behaviour test; novel Arena test; startle test; lactate; temperature and pH;

  Abstract : Pigs are exposed to several different environmental stressors in the modern production from weaning, mixing, crowding etc. Preslaughter stressors may result in meat quality problems, such as the formation of pale, soft and exudative meat as well as the formation of dark, firm and dry meat, which makes the meat to be unattractive. READ MORE

 2. 2. Faktorer som påverkar stereotypier hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Vendela Orosco Lindström; [2019]
  Keywords : stereotypies; crib-biting; equine; genetic; heritability; box-walking; behavior;

  Abstract : The horse is an herbivore herding animal, living in small family groups and spend most of the day searching for food. Modern horse-keeping can limit the possibilities for the horse to perform its natural behaviors, that can lead to a stereotypic behavior. READ MORE

 3. 3. Välfärd hos värphönor : effekter av frigående system och inredda burar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Karolin Rask; [2019]
  Keywords : sittpinne; värprede; sandbad; luftkvalitet; fjäderplockning; naturligt beteende; socialt beteende; födosök; bröstbensfraktur;

  Abstract : I undersökningar anger de flesta europeiska konsumenter att produktionsdjurens välfärd är viktig. Inhysningssystemet har en direkt påverkan på välfärden hos värphönor. READ MORE

 4. 4. Hälsostatus hos katter på svenska äldreboenden

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ida Jonson; [2019]
  Keywords : feline; katt; terapi; äldreboende; hälsa; psykiskt; beteende; stress;

  Abstract : Användning av terapidjur är vanligt förekommande inom äldrevården. Idag används katter som terapidjur inom både vård och omsorg för att ge mentalt och socialt stöd. Katt är ett av de vanligaste djuren som bor på äldreboenden och dess närvaro har visat sig bidra med stora hälsoeffekter hos de äldre som t.ex. READ MORE

 5. 5. Difference in general behaviour and social interactions of young Yorkshire gilts in different social environments

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Linda Marie Hannius; [2019]
  Keywords : Swedish Yorkshire; Dutch Yorkshire; behaviour; social interactions; social environment;

  Abstract : In Sweden, there was a switch of breeding material for pigs in year 2012 where Swedish producers were introduced to the Dutch Yorkshire (DY) instead of the Swedish Yorkshire (SY). Gestating sows have, in Sweden, been kept in group housing since the 1980s while DY gilts on the contrary have been kept in individual stalls. READ MORE