Essays about: "sociomaterial assemblage"

Found 2 essays containing the words sociomaterial assemblage.

 1. 1. Utökat aktörskap i stadsplaneringsprocessen : det materiellas roll i klimatanpassningsplaneringen i Nyhamnen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Schneider; [2020]
  Keywords : assemblage; ekofeministisk teori; havsnivåhöjning; klimatanpassning; Nyhamnen; socio-materiella relationer; climate adaption; ecofeminist theory; sea-level rise; sociomaterial relations;

  Abstract : Havsnivån stiger och anpassning i kustnära områden är en allt viktigare planeringsfråga. Redan idag krävs nya samarbetskonstellationer för att hantera klimatrisker. Studiens syfte är att bidra till att bredda planerarperspektivet och fördjupa kunskap om hur fler värden kan främjas i klimatanpassningsplaneringen. READ MORE

 2. 2. Defining the Voice of Montreal: Exploring Possibilities for Human-Machine Companionship

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Author : Malik Dehbi Talbot; [2020]
  Keywords : critical posthumanism; artificial intelligence; virtual assistant; tourism; science and technology studies; human-machine relationships; voicebot; labor relations; companion; sociomaterial assemblage; History and Archaeology; Social Sciences;

  Abstract : This thesis explores the possibility for (re)defining the relationship between humans and robots with conversational interfaces. It does so by looking at the creation process of a voice and text-based virtual assistant for tourists from the perspective of critical posthumanism and posthuman performativity. READ MORE