Essays about: "soil conditions"

Showing result 1 - 5 of 447 essays containing the words soil conditions.

 1. 1. Levande begravd : kan klimatförändringar ge mjältbrandssporer nya förutsättningar?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Cavell; [2019]
  Keywords : mjältbrand; sporer; klimatförändringar;

  Abstract : Mjältbrand är en dödlig sjukdom som varit känd under en lång tid och som drabbar både djur och människor. En av anledningarna till att mjältbrand är fruktad är bakteriens förmåga att sporulera vid icke gynnsamma förhållanden och persistera i jorden under en lång tid. READ MORE

 2. 2. Nanoplastic transport in soils by advection and bioturbation

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Wiebke Mareile Heinze; [2019]
  Keywords : column leaching; attachment efficiency; exposure; mixing rates; modelling;

  Abstract : Micro- and nanoplastics are increasingly perceived as an emerging threat to ecosystems. They are emitted to soils through different pathways, including sewage sludge or compost applications in agriculture, or through tire abrasion and degradation of mismanaged waste. READ MORE

 3. 3. Kalium och magnesium i lantbruksgrödor : deras funktion och inverkan på torkstress

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Maria Weigl; [2019]
  Keywords : gödsling; potatis; näringsämnen; vattenanvändningseffektivitet; vattenbrist;

  Abstract : Framtidens klimat kommer bli mer extremt. För lite nederbörd samt värmeböljor under odlingssäsongen kommer troligen ske oftare vilket påverkar avkastningen för de flesta lantbruksgrödor negativt. Samtidigt kommer världens befolkning öka och det kommer behövas produceras mer mat för den ökande befolkningen. READ MORE

 4. 4. Chemical Stabilization of Arsenic in Contaminated Soil under Low Redox Conditions

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Eva Smedborn Pausson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Remediation techniques for arsenic contaminated soil have previously focused mostly on the surface soil layers where aerobic conditions are prevalent. In this master thesis, chemical stabilization by adding zero-valent iron (Fe(0)) and calcium oxide (CaO) to an arsenic-contaminated soil under low redox conditions have been studied through up-flow percolation tests. READ MORE

 5. 5. Hydrus-1D as a tool to understand contamination of an aquifer: A case study in the Central Valley of Cochabamba

  University essay from Lunds universitet/Teknisk geologi

  Author : Theo Nyberg; [2019]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : In water resource management, it is of importance to be able to predict how different activities might contaminate aquifers. For this kind of application, numerical modelling of water and solute transport can be a useful tool. READ MORE