Essays about: "soil disturbance"

Showing result 1 - 5 of 57 essays containing the words soil disturbance.

 1. 1. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : David Persson; [2020]
  Keywords : artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Abstract : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. READ MORE

 2. 2. Influence of cropping and fertilization on soil pore characteristics in a long-term field study

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : David Nimblad Svensson; [2020]
  Keywords : X-ray CT; soil structure; biopores; connectivity;

  Abstract : Soil porosity, pore size distribution and pore characteristics such as connectivity are important for a range of soil processes including ease of root growth and air and water transport. The pore structure is therefore an important part of soil fertility. READ MORE

 3. 3. Fjärrmätning av spårdjup i skogsterräng med drönare och digital stereofotogrammetri

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Rasmus Wictorsson; [2019]
  Keywords : fjärranalys; hjulspår; 3D-Point Clouds; tracks; soil disturbance;

  Abstract : Markstörning i form av spårbildning och kompaktering av marken är oftast påtagliga vid maskinellt avverkade områden. Skoglig inventering och kartläggning av skogsrelaterade skador med hjälp av flygfotografering har används sedan 1970-talet. READ MORE

 4. 4. A geoarchaeological study on two Norwegian boat graves : Soil analysis and an attempt of forensic work strategy and thinking in the interpretation of the results

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Author : Stefano Vilardi; [2019]
  Keywords : Geoarchaeology; forensic approach; Geochemistry; boat graves;

  Abstract : The following paper is the final thesis of two years long experimental work conducted on two different collections of soil samples coming from two different Norwegian archaeological sites. In particular, the first collection of soil samples comes from an identified boat grave from the Viking Age (eg Sykehus area Kristiansand County, Vest-Agder). READ MORE

 5. 5. Natural regeneration after wind disturbance

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Maaris Varrik; [2019]
  Keywords : storm; gap; microsite; deadwood; RipleyK; wind; disturbance;

  Abstract : Wind is one of the most common natural disturbances in boreal forests, creating gaps in the forest, which are important for natural regeneration- creating suitable light, space and nutrient availability. Common regeneration practice after a wind throw is soil scarification and planting but in forest set-asides it is not applicable in Estonia. READ MORE