Essays about: "soil layer"

Showing result 1 - 5 of 130 essays containing the words soil layer.

 1. 1. Contamination analysis of the landfill Rösaberg inerta massor : Risk assessment and investigation of the contaminant distribution

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Westander Lisa; [2020]
  Keywords : Landfill; MODFLOW; Risk assessment; Site-specific guidelines; Deponi; MODFLOW; Riskbedömning; Platsspecifika riktvärden;

  Abstract : The dispersion of contaminants deriving from landfills poses a risk to the surrounding environment and human health. Old landfills are treated with extra precaution, due to their poorer construction, less stringent operation and lack information regarding the waste content. Vetlanda municipality has identified 48 old landfills. READ MORE

 2. 2. Harvning med vridbara tallrikar i sidolutande terräng

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Gunnar Boglind; [2020]
  Keywords : markberedning; planteringspunkter; lutning; beståndsanläggning;

  Abstract : Markberedning är idag en vanlig åtgärd inom det svenska skogsbruket. I Sverige utförs näs-tan all markberedning maskinellt och den dominerande metoden är harvning vilket utförs på mer än hälften av den markberedda arealen. READ MORE

 3. 3. Effekter av slutavverkning och markberedning på marklavar i svenska skogar : en studie av skillnader i täckningsgrad av marklavar före och efter slutavverkning med och utan markberedning

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Alice Falk; Maja Östlund; [2020]
  Keywords : skogsbruksåtgärder; bottenskikt; Cladina; Cladonia;

  Abstract : Brukandet av den svenska skogen har intensifierats under det senaste århundradet vilket har lett till en ökning av störningar i skogsekosystemen. Variationen i markvegetationens arter och dess sammansättning är en viktig del av den biologiska mångfalden i skogsekosystemen. READ MORE

 4. 4. Data interpolation for groundwater modelling : How choice of interpolation method and sample size affect the modelling results

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Frida Agerberg; [2020]
  Keywords : Geohydrology; Groundwater; Modelling; Interpolation; SEEP W; Surfer; Geohydrologi; Grundvatten; Modellering; Interpolering; SEEP W; Surfer;

  Abstract : Over the past several decades, the use of groundwater modelling has been increasing in order to better evaluate the complexities inherent in hydrogeological calculations. Information required for groundwater modelling is for example elevation of soil and bedrock layers, which often is collected by drilling. READ MORE

 5. 5. Binding of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) to organic soil horizons of peat and mor : effect of solution chemistry and soil organic matter composition

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Jennifer Makselon; [2019]
  Keywords : sorption; electrostatic interactions; isotherms; partitioning coefficient; soil organic matter; cation; PFOS; PFOA; desorption;

  Abstract : The understanding of sorption processes of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in soils is important for the determination of their fate and transport in the environment. The sorption behavior of PFASs of varying chain length and hydrophilic headgroup was studied in three organic soils, two peat soils and one mor layer, with differing chemical composition of the soil organic matter (SOM). READ MORE