Essays about: "soil"

Showing result 1 - 5 of 1757 essays containing the word soil.

 1. 1. Saving resources through smart farming : An IoT experiment study

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Author : Susanne Jonarv Hultgren; Philip Tennevall; [2019]
  Keywords : Internet Of Things IoT ; Agriculture; Raspberry Pi; Sensors;

  Abstract : Context: Smart farming, agritech, is growing in popularity and is starting to develop rapidly with some already existing technology that is implemented in agriculture for both industrial and private use. Objectives: The goal of this thesis is to investigate the benefits and issues with implementing technology in agriculture, agritech. READ MORE

 2. 2. Defining Nature: Who’s Talking? The concept of nature in legal cases with Rights of Nature in Ecuador : a frame/framing analysis of interpretations of nature, underlying factors and recommended actions

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Laura Elisabeth Wolf; [2019]
  Keywords : rights of nature; Ecuador; framing; frames; nature; Ecuadorian constitutional court; defining nature; social constructivism;

  Abstract : Since 2008, the Ecuadorian constitution grants intrinsic rights to nature. However, scholars highlight the stark contrast between the intended philosophy of rights of nature (RoN) and its implementation. The concept of “nature” in the constitution is left relatively undefined, hence open for interpretation of any actor in court. READ MORE

 3. 3. Levande begravd : kan klimatförändringar ge mjältbrandssporer nya förutsättningar?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Cavell; [2019]
  Keywords : mjältbrand; sporer; klimatförändringar;

  Abstract : Mjältbrand är en dödlig sjukdom som varit känd under en lång tid och som drabbar både djur och människor. En av anledningarna till att mjältbrand är fruktad är bakteriens förmåga att sporulera vid icke gynnsamma förhållanden och persistera i jorden under en lång tid. READ MORE

 4. 4. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Julia Bonevik; [2019]
  Keywords : koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Abstract : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. READ MORE

 5. 5. Nanoplastic transport in soils by advection and bioturbation

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Wiebke Mareile Heinze; [2019]
  Keywords : column leaching; attachment efficiency; exposure; mixing rates; modelling;

  Abstract : Micro- and nanoplastics are increasingly perceived as an emerging threat to ecosystems. They are emitted to soils through different pathways, including sewage sludge or compost applications in agriculture, or through tire abrasion and degradation of mismanaged waste. READ MORE