Essays about: "soil"

Showing result 1 - 5 of 2005 essays containing the word soil.

 1. 1. ENVIRONMENTAL RADIOLOGICAL STUDIES OF KVARNTORPSHÖGEN Dose and Radiological Risk Assessments for Humans and Biota

  University essay from

  Author : Felicia Hultqvist; [2021-04-06]
  Keywords : Medical physics; NORM; TENORM; Shale ash; Uranium; Polonium; Radiological risk; Humans; Biota;

  Abstract : Background: The pile Kvarntorpshögen and the lakes Surpölen and Norrtorpssjön are the remains of an industry which mined and processed oil shales to extract oil during World War II. The pile mainly consists of shale ash, a waste from the production, while the lakes are nowadays water-filled mining pits. READ MORE

 2. 2. Acid sulphate soils and its influence on metal concentrations in adjacent water bodies. - A case study from Halland, SW Sweden

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Amanda Lindgren; [2021-03-10]
  Keywords : acid sulphate soils; metal distribution; surface water; climate; physicochemistry;

  Abstract : Acid sulphate soils have been referred to as being among the most harmful soils in the worlddue to their ability to severely decrease the pH of the water, consequently enabling an increasedmetal load to recipient water streams, lakes, groundwater reservoirs and estuaries. The presenceof acid sulphate soils has triggered several fish kill episodes in northern Scandinavia and thesoils are today threatening many of the national environmental goals of Sweden. READ MORE

 3. 3. Erosionens naturliga skydd : växtens egenskaper och inverkan på yterosionsbildning vid slänter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Felix Dahlbäck; [2021]
  Keywords : erosion; ; yterosion; slänter; ingenjörsbiologi; water erosion; erosion control; vegetation coverage;

  Abstract : Vårt landskap utsätts hela tiden för förändringar, där både naturliga processer och mänsklig påverkan kan orsaka stora problem. Erosion är en naturlig process men kan påskyndas av människliga aktiviteter, markanvändning och klimatförändringar. READ MORE

 4. 4. Riparian buffer zones in agricultural landscapes : Their status today and their future as an ecological tool in Sweden

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Mikaela Ignatiou Hadjicharalambous; [2021]
  Keywords : Riparian buffer zones; agriculture lanscapes; ecological tool; streams; kantzoner; lantbrukslandskap; ekologisk vertyg; vattendrag;

  Abstract : The application of intensive farming and cultivation practices, resulting in large-scale modification of the hydrology of streams and rivers and of the natural vegetation, has increased the need to find ways to mitigate the negative impact of this habitat degradation. Suitable design and creation of riparian buffer zones in agriculture areas, is by many considered the best remedial measure. READ MORE

 5. 5. Vegetationens betydelse på skolgården : för barns lek och aktivitet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Wahlström; [2021]
  Keywords : vegetation; skolgård; lekplats; utemiljö; barn; lek; aktivitet;

  Abstract : När vuxna människor minns tillbaka på sin skolgång, är oftast de starkaste minnena kopplade till skolgården. Skolgården är en viktig plats i vardagen för barn, där de kan utvecklas, hålla sig fysiskt aktiva och leka under sina raster. Forskning visar att det är bra för barns hälsa att vistas nära naturen. READ MORE