Essays about: "sondmatning"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word sondmatning.

 1. 1. Olika matningsåtgärders påverkan på den fortsatta aptiten hos inappetenta katter inskrivna på vårdavdelning : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Franz Braun; Malin Wahlqvist; [2020]
  Keywords : anorexi; aptit; assisterad matning; djuromvårdnad; foderaversion; inappetens; katt; sprutmatning;

  Abstract : Inappetens hos katter är ett vanligt förekommande problem på svenska djursjukhus till följd av många olika anledningar. Inappetens är komplicerat att hantera hos katter och det kan vara svårt att få dem att börja äta frivilligt. READ MORE

 2. 2. Metoder för administrering av läkemedel på sällskapsfåglar : för- och nackdelar med olika metoder

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Michaela Leão Efraimsson; Veronica Palm; [2020]
  Keywords : djuromvårdnad; fågel; för- och nackdelar; intramuskulär; intraosseös; intravenös; läkemedelsadministration; per oral; sondmatning; subkutan;

  Abstract : Fåglar av ett antal olika arter hålls som husdjur i Sverige. Precis som för andra djurslag uppstår situationer i fåglars liv när de är i behov av veterinärvård, men antalet djursjukhus och kliniker som tar emot fåglar är begränsat. Fåglar är känsliga djur och ett besök på ett djursjukhus kan vara mycket stressande. READ MORE

 3. 3. Råmjölksutfodringens inverkan på den unga kalvens hälsa

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Michaela Österman; [2018]
  Keywords : råmjölk; kalvar; diarré; kvalitet; volym;

  Abstract : Diarré är en vanligt förekommande sjukdom hos kalvar och i Sverige är infektion med rotavirus och kryptosporidium de vanligaste orsakerna till diarrésjukdomar. Många faktorer påverkar kalvarnas immunförsvar och kan leda till diarré om de inte sköts korrekt. READ MORE

 4. 4. Effects of three colostrum-feeding methods on the behaviour and management of dairy calves

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ida Lundmark; [2016]
  Keywords : management; behaviour; suckling; bottle; oesophageal tube;

  Abstract : Saving time and money are always important considerations in the agricultural sector and in dairy farming the calves’ management plays a central role. One of the most important aspects of rearing calves is the colostrum-feeding routines and several studies have come to the same conclusion that the volume fed, quality of milk fed and when the calves are fed after parturition, are the three most important aspects. READ MORE

 5. 5. Synen på kalvar, råmjölkstillförsel och kalvrådgivning hos några svenska lantbrukare, rådgivare och veterinärer

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Anna Johansson; [2016]
  Keywords : kalvar; rådgivning; etik; råmjölksutfodring;

  Abstract : Kalvar är en djurgrupp som ofta glöms av och som under flera år enbart kostar pengar. Det är därför svårt att motivera lantbrukarna att lägga mer pengar och tid på dessa än de upplever nödvändigt. Kalvarna är dock viktiga för framtida produktion och utan kalvar faller hela produktionen. READ MORE