Essays about: "spårbarhetscertifiering"

Found 1 essay containing the word spårbarhetscertifiering.

  1. 1. Drivkrafter och barriärer för FSC-certifiering inom försörjningskedjan till miljöcertifierade byggnader

    University essay from SLU/Dept. of Forest Products

    Author : Anna Thorning; [2014]
    Keywords : spårbarhetscertifiering; konkurrensfördelar; försörjningskedjan; innovationsspridning;

    Abstract : Miljöcertifieringar av byggnader blir allt vanligare i Sverige. En av dessa är certifieringssystemet Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) som administreras av Sweden Green Building Council. READ MORE