Essays about: "spöknät"

Found 1 essay containing the word spöknät.

  1. 1. Hur plast påverkar valar

    University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Author : Rebecka Clern; [2019]
    Keywords : makroplast; fiskeutrustning; fiskenät; spöknät; intrassling; förtäring;

    Abstract : Plastproduktionen har ökat avsevärt sedan 1950-talet, och dessvärre hamnar allt för stor del av plasten i naturen. På grund av plasters egenskaper kan det ta flera sekel innan de bryts ned, och idag befarar forskarna att det kan komma att finnas mer plast i haven än vad det kommer finnas fisk – redan år 2050. READ MORE