Essays about: "spannmålstorkning"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word spannmålstorkning.

 1. 1. Planering av planlager och torkningssystem för spannmål och potatis till gården Vårbacka

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Martin Björkman; [2017]
  Keywords : planlagring; spannmålstorkning; potatislager; spannmålslager; potatis; spannmål;

  Abstract : Idag står många potatisodlare i Sverige inför en framtid där det krävs bättre och bättre kvalitet på matpotatisen. En stor del i kvalitetsarbetet är goda lagringsmöjligheter. Det finns många olika sätt att lagra potatis på med olika fördelar. På gården Vårbacka i Flyinge sker idag en del av lagringen utomhus under halm och plast. READ MORE

 2. 2. Värmning av rensluften på en skördetröska

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Arvid Örde; [2015]
  Keywords : skördetröskning; spannmålstorkning; rensning; spill; energi;

  Abstract : Under de senare åren har frågor om jordbrukets påverkan på klimatet blivit mer aktuella. Sveriges jordbruk släpper ut cirka 10 miljoner ton koldioxid om året. En av källorna till utsläppen är från fossila bränslen som används till framdrivning av maskiner och torkning av spannmål (Jordbruksverket 2015). READ MORE

 3. 3. Utvärdering av silotorkar efter skörden 2011

  University essay from SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Author : Henrik Westman; [2012]
  Keywords : silotork; torksilo; spannmålstorkning; spannmål;

  Abstract : Målet med undersökningen var att få reda på hur lantbrukare som använder sig av silotorkar uppfattar silotorkarnas funktion då man lägger in spannmål med högre vattenhalt. I arbetet har 15 stycken lantbrukare intervjuats, sju från Östergötland, tre från Västergötland och fem från Skåne. READ MORE

 4. 4. Varmluftstorktekniker och -funktioner inom lantbruket

  University essay from SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Author : Gustav Samuelson; [2012]
  Keywords : varmluftstorksteknik; spannmålstork; varmluftstork; satstork; kontinuerlig tork; värmeåtervinning; torkning;

  Abstract : I examensarbetet behandlas ämnet varmluftstorktekniker som används i dagens moderna lantbruk. Varmluftstorktekniken är något som förändras och finjusteras konstant. Examensarbetet tar upp skillnader mellan olika tekniker och beskriver hur de fungerar. De tekniker som arbetet fokuserar på är de som är mest relevanta för norra Europa. READ MORE

 5. 5. Gårdsbaserade system för spannmålshantering i den framtida Lantmännenorganisationen

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Erik Wildt-Persson; [2006]
  Keywords : spannmålshantering; spannmålslagring; spannmålstorkning; gårdsbaserade;

  Abstract : The Swedish cooperative Lantmännen Ekonomiska Förening has initiated a project labelled "Operation Blåljus" that includes an extensive program for closing down elevators. The number of elevators will be reduced from 92 to approximately 15 after harvest of 2007. The objective of Blåljus is to increase the price of grain with 10 öre/kg. READ MORE