Essays about: "sparsely populated areas"

Showing result 1 - 5 of 26 essays containing the words sparsely populated areas.

 1. 1. Co-working in Västerbotten : Exploring the potential of co-working places in sparsely populated areas in Northern Sweden

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Author : Karin Holmstrand; [2021]
  Keywords : co-working spaces; sparsely populated areas; sustainability;

  Abstract : Over the past decades, the concept of ‘co-working’ has spread rapidly across the globe – however, mainly in urban areas. By contrast, this study focusses on the potential of co-working places in sparsely populated inland municipalities in Västerbotten, a region in northern Sweden with uneven population patterns. READ MORE

 2. 2. What do the elderly demand? A study of the living environment in Storuman-, Sorsele and Vilhelmina municipality

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Author : Victoria Scherbakova; [2021]
  Keywords : Elderly; Living environment; Meeting places; Rural areas; Retirement home; Home care; Apartments; Västerbotten county; Storuman municipality; Sorsele municipality; Vilhelmina municipality;

  Abstract : In sparsely populated municipalities, there is a large increase of elderly people in relation to people of working age. This will entail a great need for housing for the elderly, and at the same time resources for the care of the elderly. READ MORE

 3. 3. Regionala strategier för brottsförebyggande arbete i Norrlands glesbygdsregioner

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Oskar Müller; [2021]
  Keywords : Regions; rural areas; crime prevention; civil society; police; procedural justice; social contexts; development strategies; Norrland; sparsely populated areas; Regioner; glesbygd; brottsförebyggande; civilsamhälle; polis; procedurrättvisa; sociala sammanhang; utvecklingsstrategier; Norrland; glesbygdsregioner;

  Abstract : This study will present an analysis regarding regions effect on crime in rural areas. Thefour regional crime prevention organizations: police, the Swedish National Council forCrime Prevention (BRÅ), the county administrative board (länsstyrelse) and regions(regioner), all have a direct or indirect relation with handling crime in rural areas and/orhow it can be prevented. READ MORE

 4. 4. ”Jag brinner ju för byn” : lanthandlares roll i dagens landsbygdssamhälle samt vilken syn de har på de vanligaste stöden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maria Asplund; [2020]
  Keywords : lanthandlare; livsmedelsbutik; landsbygd; kommersiell service; governance;

  Abstract : I denna uppsats undersöks lanthandlares uppfattningar och förutsättningar för att kunna bedriva en lanthandel i gles- eller landsbygd. Genom kvalitativa intervjuer och observationer med sex stycken butiksföreståndare eller butiksbiträden, från Dalarna, Kronoberg samt Hallands län, har information inhämtats för att kunna svara på upp-satsens frågeställningar. READ MORE

 5. 5. Fysiska personers prövning om jordförvärvstillstånd vid förvärv av lantbruksfastighet

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Hanna Bromée; [2018]
  Keywords : jordförvärvslag; jordförvärvsordning; lantbruksegendom;

  Abstract : In Sweden the real-estate market for agricultural and forest land has been regulated by law since the beginning of the 1900’s. The Land Acquisition Act from 1979 is the now current law. READ MORE